Markedsstatistikk for liv og pensjon 1. kvartal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for liv og pensjon 1. kvartal

Markeds- og regnskapsstatistikken for 1. kvartal er klar. Statistikken viser at forsikringsselskapenes totale forsikringsforpliktelser ved utgangen av kvartalet var 1 196 mrd. kroner, en økning på 21 mrd. kroner siden årsskiftet.

Privat kollektiv pensjon - forsikringsforpliktelser. Graf.

Her er noen hovedpunkter fra statistikken

  • Forsikringsselskapenes forpliktelser knyttet til privat kollektiv pensjon utgjør pr. 31.03.17 om lag 566 mrd. kroner. Fripoliseforpliktelsene fortsetter å øke, og har bare siden utgangen av 2016 økt med over 7 prosent. Fripoliser alene utgjør ca. 296 mrd. kroner, en økning på 14 % sammenlignet med samme periode i 2016. Totalt utgjør fripoliser nå 52 % av selskapenes forsikringsforpliktelser knyttet til privat kollektiv pensjon. Forpliktelsene knyttet til fripoliser med investeringsvalg er nå 6,2 mrd. kroner mot 5,8 mrd. kroner ved utgangen av 2016.

  • Oppsparte midler knyttet til pensjonskapitalbevis utgjør 61,3 mrd. kroner, en økning på 32 prosent sammenlignet med samme periode i 2016. Pensjonskapitalbevis utgjør nå ca. 11 prosent av de totale forsikringsforpliktelsene for privat kollektiv pensjon.

  • Fra 1. kvartal 2017 vises tall for forsikringsforpliktelser for ordninger etter tjenestepensjonsloven splittet på alders- og utførepensjonsordninger. Forpliktelsene knyttet til alderspensjon (hybridordninger) utgjør nå 451 millioner kroner mens forpliktelsene tilknyttet uførepensjon etter tjenestepensjonsloven er på 2,7 mrd. kroner. Bedriftene hadde frist ut 2016 på å tilpasse sine uførepensjonsordninger til nytt regelverk.

Brutto forfalt premie

  • Samlede innbetalinger til livsforsikring og pensjon i 1. kvartal 2017 utgjør i underkant av 25 mrd. kroner, en nedgang på 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Premie knyttet til produkter uten investeringsvalg utgjør 64 prosent av de samlede innbetalinger.  

  • Innbetalinger til privat og kommunal tjenestepensjon utgjør pr. 31.03.2017 om lag 72 % av de samlede premieinnbetalinger. For privat tjenestepensjon utgjør innbetaling til innskuddspensjonsordninger 61 prosent av innbetalt premie i 1. kvartal 2017.

  • Innbetalt premie for privat tjenestepensjon etter tjenestepensjonsloven utgjør 469 millioner kroner, hvorav innbetaling til alderspensjon utgjør 85 millioner kroner. Til sammenligning utgjør nå innbetalt premie for ytelsesbaserte pensjonsordninger 3,7 mrd. kroner (ned 41 prosent sammenlignet med samme periode i 2016) og innskuddsbaserte pensjonsordninger 6,5 mrd. kroner (økning på 19 prosent sammenlignet med samme periode i 2016).