Forslag til lov om selvkjørende kjøretøy

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til lov om selvkjørende kjøretøy

Regjeringen har fremmet et  forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. Formålet med loven er å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø.  

Lovforslaget er oversendt Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, men vil ikke bli behandlet før etter valget til høsten.

Egne forskrifter

Statens vegvesen sendte 16.06.17 på høring forslag til utfyllende forskrifter til loven. Høringsfristen er 16.09.17.

Vegdirektoratet foreslår her at det etter søknad kan gis tillatelse til utprøving av selvkjørende motorvogn. De skriver videre at en prøveordning for selvkjørende motorvogn vil være nytt regelverk, og målet er å regulere og tilrettelegge for en slik utprøving.

I høringsnotatet er det bl.a. forslag til nærmere bestemmelser om virkeområde, krav til søknadens innhold og hvem som kan gi tillatelse til utprøving av selvkjørende kjøretøy, tilsynsmyndighet, krav til de motorvognene som benyttes i prøveordningen, krav til personer og vilkår for utprøving m.m.