Bedre eksportstøtte

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bedre eksportstøtte

Næringsminister Monica Mæland har lansert et nytt tiltak for å bedre eksportbedriftenes finansieringsmulighet. Banknæringens utlånskapasitet inn mot investeringer i eksportindustrien – kalt internasjonaliseringsgaranti kan styrke eksportbedrifter.

Monica Mæland. Foto.

Dette er et positivt tiltak fra regjeringen. Vi bør øke vår eksport fra mange ulike næringer fremover. At disse bedriftenes investeringer nå kan omfattes av statlige garantier kan være med på å lette bankfinansiering av disse investeringene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge

Den nye garantien passer for langsiktige investeringer innen alle typer næringer som ønsker å vokse internasjonalt. For eksempel en eksportbedrift som ønsker å utvide produksjonen og søker banken sin om høyere lånefinansiering. Banken søker GIEK om garanti for en del av lånet. Dermed har banken senket sin risiko på lånet og kan lettere si ja til søknaden.

Den nye garantien vil kunne føre til at flere næringer får glede av garantiordningene.

GIEK åpner allerede fra i dag for å ta imot søknader.