06

Gå til hovedinnhold

06

Bedre eksportstøtte

Næringsminister Monica Mæland har lansert et nytt tiltak for å bedre eksportbedriftenes finansieringsmulighet. Banknæringens utlånskapasitet inn mot investeringer i eksportindustrien – kalt internasjonaliseringsgaranti kan styrke eksportbedrifter.

Monica Mæland. Foto.

Forslag til lov om selvkjørende kjøretøy

Regjeringen har fremmet et  forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. Formålet med loven er å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø.  

Aktuelle banksaker

En orientering fra bank- og kapitalmarkedsområdet om aktuelle banksaker.

Støtter forslaget om ny personidentifikator

Finans Norge støtter i sitt høringssvar hovedlinjene i Finansdepartementets forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer), inkludert forslaget om at kjønn ikke lenger skal kunne leses av fødselsnummeret. 

Bilde av en folkemengde
Foto: Shutterstock

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Her finner du 82 artikler om bl.a. de nye kravene til maks antall styreverv i finansforetak, markedsføring av forbrukslån og det reviderte regelverket om telefonsalg. Det er også gitt omtale av noen nye sentrale rettsavgjørelser på finansområdet fra Høyesterett og EFTA-domstolen.

Forbruker- og finanstrender 2017

Rapportene fra Forbruker- og finanstrender kan du nå se i sin helhet. Det er Kantar TNS som har gjennomført undersøkelsen, som omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre. 

Norges Bank holder styringsrenten fast på 0,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, og vurderer utsiktene og risikobildet slik at styringsrenten vil bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig.

Aksjesparekonto fra 1. september

Regjeringen besluttet onsdag at reglene om aksjesparekonto skal tre i kraft 1. september i år. Finansdepartementet fastsatte samtidig forskrift om aksjesparekonto, som trer i kraft fra samme tidspunkt.

Kloke grep for sikring av banksektoren

Regjeringens lovproposisjon om EUs direktiver om banksikring gjør det tydelig at norske innskytere har Europas beste og sikreste innskuddsgaranti.

Markedsstatistikk for liv og pensjon 1. kvartal

Markeds- og regnskapsstatistikken for 1. kvartal er klar. Statistikken viser at forsikringsselskapenes totale forsikringsforpliktelser ved utgangen av kvartalet var 1 196 mrd. kroner, en økning på 21 mrd. kroner siden årsskiftet.

Når eiendomshaien tåredryppende raser mot formuesskatten

Bjørn Dæhlie raser mot formuesskatten, meldte VG på fredag. Men det gjorde han ikke. Tvert imot hadde han interessante refleksjoner om hvor mye mer utfordrende det er å være entreprenør en idrettsutøver, skriver Tom Staavi i et blogginnlegg.

Civita-møtet. Foto.
Fra Civita-møtet med Bjørn Dæhlie. Foto: Tom Staavi.

Ny utgave av Sparebankbladet

Digitalisering, FinTech-flørt og flere endringer blant sparebankene er temaer i det siste nummeret av Sparebankbladet før sommeren. God lesing!

Bilde av forsiden av Sparebankbladet nr 3 2017
SpareBank 1 Østlandets Richard Heiberg

Mye kortbruk i mai

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i mai ble utført 159,5 millioner kortkjøp, en økning på 7,7 prosent i forhold til mai 2016. Det ble handlet med betalingskort for 54,2 milliarder kroner, en vekst på 5,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. 

Bilde av en på shopping med kredittkort

Personlig økonomi inn i fremtidens skole

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole skal fornyes, og prioriteringen i fagene skal bli tydeligere. Etter planen kommer det nye læreplaner fra høsten 2020. Forslaget om den nye generelle delen av læreplanverket har vært u...

Bilde fra en skoleklasse
Foto: Shutterstock

Krigen mot gjelden

Alle er bekymret for veksten i gjeld og nivået på den. Men hvor dramatisk er det egentlig? Les Tom Staavis blogginnlegg om utviklingen i gjeld, inntekt og boligpriser.

Sørenga sett fra gangbrua. Foto.

Trender i livsforsikring og pensjon

Innskuddspensjon er i vekst. 1,3 millioner har nå innskuddspensjon i arbeidsforhold. Les artikkel om trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet av fagsjef Randi Mørk, Finans Norge i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift.

Godt år for skadeforsikring

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15,7 milliarder kroner før skattekostnad for 2016. Det forsikringstekniske resultatet ble godt med en kombinertprosent på 85. Dette skriver Kari Mørk, sjefaktuar skadeforsikr...

Støtter retningslinjer for forbrukslån

Finans Norge støtter hovedlinjene i Finanstilsynets nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Vi mener at krav til behandling av forbrukslån, i kombinasjon med opprettelse av en gjeldsinformasjonstjeneste, er det mest virkningsfulle tiltaket for å unngå at enkeltpersoner pådrar seg mer usikret kreditt enn de kan håndtere.

Solide livselskaper

Finanstilsynet konkluderer at til tross for lavt rentenivå, økende levealder i befolkningen og innføringen av nye og strengere kapitalkrav, er norske livsforsikringsselskaper solide og har god inntjening.