Ny veileder til bankene om legitimasjonskontroll og tilgang til banktjenester for personer som har fått oppholdstillatelse i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny veileder til bankene om legitimasjonskontroll og tilgang til banktjenester for personer som har fått oppholdstillatelse i Norge

Det er utarbeidet en veileder til bruk i bankene for legitimasjonskontroll og tilgang til banktjenester for utlendinger som har fått opphold i Norge som flyktning eller på humanitært grunnlag. 

Veiledningen presiserer og utdyper rundskriv 17/2016 om hvitvaskingslovens krav til kundekontroll, og kravet om å bekrefte kundens identitet på grunnlag av gyldig legitimasjon.

Veiledningen omhandler etablering av kundeforhold til denne kundegruppen, og hva som er gyldig legitimasjon og hvilken dokumentasjon som ellers må vises. 

Rundskriv 10/2017 med veilederen: