Undersøkelse om seniorer i finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Undersøkelse om seniorer i finans

På oppdrag fra Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk gjennomfører Proba samfunnsanalyse en kartlegging av situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen. 

Prosjektet skal blant annet kartlegge omfanget av seniorer i næringen, pensjoneringsadferd, hva som fremmer eller hemmer lenger yrkesaktivitet og hvilke seniorpolitiske virkemidler som finnes i næringen i dag. Vi skal kartlegge både generelle og næringsspesifikke utfordringer, og si noe om hva vi kan forvente de kommende årene.

Kartleggingen utføres gjennom spørreundersøkelser rettet mot HR-ledere, ansatte fra 55 år og oppover, tidligere ansatte pensjonert de senere årene og tillitsvalgte. Undersøkelsen ble sendt ut i dag og avsluttes 19. mai.

Formålet med prosjektet er å etablere et felles faktagrunnlag, forståelse for situasjonen til seniorer og status for seniorpolitikken i næringen. Resultatene skal kunne brukes til videre arbeid lokalt, til kompetanse- og kunnskapsformidling på kurs, konferanser, seminarer og informasjonsmateriell.

Det er Proba samfunnsanalyse som skal gjennomføre kartleggingen og som vil håndtere informasjonen som innhentes.

En rapport over resultatene kommer før sommerferien.