Støtter retningslinjer for forbrukslån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter retningslinjer for forbrukslån

Finans Norge støtter hovedlinjene i Finanstilsynets utkast til retningslinjer for kredittvurdering. Regler om kredittvurdering sammen med en god gjeldsinformasjonstjeneste (gjeldsregister) vil etter vår oppfatning være de beste tiltakene for å forhindre at forbrukere havner i gjeldskrise.

Retningslinjene stiller krav til forbrukerens betjeningsevne og gjeldsgrad, krav til avdrag og løpetid, samt til dokumentasjon og rapportering. Forslaget må sees som en del av regjeringens tiltakspakke mot gjeldsvekst.

For å sikre gode konkurransevilkår foreslår vi at reglene gjøres i forskrift i stedet for retningslinjer, og vi har konkrete kommentarer av mer praktisk art til innholdet i reglene.