Skadestatistikk for første kvartal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikk for første kvartal

Skadestatistikken for første kvartal 2017 er klar. Statistikken viser at det har vært mange store bilskader i vinter, mens det har vært færre bygningsskader enn vanlig.

Kræsja bil. Foto.

Erstatningene for landbasert forsikring totalt hittil i år ble på 10,4 milliarder kr, mot 10,1 milliarder i fjor til samme tid. Erstatninger på bygninger og innbo ble noe lavere enn året før, mens motorvognerstatningene og erstatningene på barneforsikring, behandling og kritisk sykdom økte.

Samlet erstatning på barn, behandling og kritisk sykdom ble anslått til rundt 664 mill. kr første kvartal i år, mot 537 mill. kr i første kvartal i fjor. Også antall meldte skader på disse produktene økte mye fra samme periode i fjor.

Motorvogn – krevende kjøreforhold

I første kvartal i år økte både antall skader og erstatningsbeløp fra første kvartal i fjor; antall skader økte med 4,5 prosent og erstatningsbeløpet økte med 13 prosent. Selv om de største skadetypene har færre skader enn i fjor, har erstatningsbeløpene økt.

– Erstatningsøkningen for motorvognforsikring antar vi skyldes krevende kjøreforhold i perioder av vinteren, sier leder av statistikkenheten i Finans Norge, Kari Mørk.

Det er meldt 11 prosent flere tyveri fra motorkjøretøy og 15 prosent flere glasskader. Tyveri fra kjøretøy utgjør bare 18,4 mill. kr av totale erstatninger på nesten 4,2 milliarder kr første kvartal i år, mens erstatninger etter glasskader utgjør 424 mill. kr.

Erstatningene etter bilansvar, både på person og ting, har økt med nesten 17 prosent fra første kvartal i fjor. Kaskoerstatningene økte med nesten 11 prosent.