Redusert gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert fra 5,2 i mars til 5,1 prosent i april ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Endringen kom som følge av en svakere vekst i undergruppene kommuneforvaltningen og husholdningene, mens veksten var uendret for ikke-finansielle foretak i perioden.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 5 240 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Bilde av K2-graf april 2017

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Gjeldsveksten i husholdningene har vist en stigende trend siden sommeren 2016. I april endte veksten imidlertid på 6,5 prosent, en nedgang på to tideler fra mars. Det sterke vekstnivået betyr at husholdningenes gjeldsbelastning fortsetter å øke og må ses i sammenheng med det lave rentenivået og vedvarende høy boligprisvekst. Husholdningenes samlede bruttogjeld endte på 3 125 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Uendret for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene svinger mer sammenlignet med husholdningene og har i senere tid hatt en nedadgående trend. I april var veksten uendret på 2,3 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 1 646 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte på 5,2 prosent i april, en nedgang på en tidel den foregående måneden. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 4 198 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet kom tolvmånedersveksten noe ned igjen fra den sterke økningen i veksten vi så i mars. I april endte veksten på 7,3 prosent. Dette var en nedgang på nesten 2 prosentpoeng fra måneden før. I samme periode var utviklingen i sertifikatgjelden noe mindre negativ. Tolvmånedersveksten endte på -11,6 prosent i april, opp fra -13,9 prosent i mars.