Ny pensjonsspareordning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny pensjonsspareordning

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ny pensjonsspareordning, slik det ble lovet i Sundvolden-erklæringen. 

Bilde av en mann og kvinne foran en pc
Foto: Shutterstock

Den nye ordningen med skattefavorisert individuell sparing til pensjon, vil få lik skattesats ved innskudd og uttak.

– Ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon, skriver Finansdepartementet i sin pressemelding.

Etterlengtet tiltak

Med regjeringens forslag vil den enkelte gis bedre mulighet til å spare til egen pensjon, samt at selvstendig næringsdrivende også gis bedre sparemuligheter. 

– Dette er en gledens dag for pensjonssparere. Vi synes det er veldig hyggelig at regjeringen nå leverer på det de lovet i Sundvolden-erklæringen fra 2013, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Ordningen som nå er foreslått vil erstatte dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS).

– Skattesymmetri er viktig. Problemet med den ordningen som har vært frem til nå er at det har vært en høyere skattesats på uttaket enn det har vært skattefradrag på innskuddet. Det har gjort at mange har kviet seg for å benytte ordningen, sier Staavi,

I budsjettdokumentene skriver regjeringen at forslaget er anslått å gi et provenytap på om lag 430 mill. kroner påløpt og 45 mill. kroner bokført i 2017.

Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift. Departementet tar sikte på å sende forslag til forskrift på høring i løpet av våren 2017, slik at ordningen kan tre i kraft i løpet av høsten 2017, heter det.

Skattlegges som alminnelig inntekt

I dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS) blir det gitt fradrag i alminnelig inntekt for innskudd, mens uttak fra ordningen blir skattlagt som pensjonsinntekt (skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift). I den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon skal uttak skattlegges bare som alminnelig inntekt.

Inntil 40 000 i året

På samme måte som i dagens ordning, skal innestående midler i den nye ordningen være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen. Det årlige sparebeløpet kan være opptil 40 000 kroner, mot 15 000 kroner i gjeldende ordning. Heller ikke den nye ordningen vil ha et tak for samlet sparing i ordningen. Ordningen vil gjelde fra inntektsåret 2017, heter det i pressemeldingen.

Skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende

For å gi næringsdrivende bedre mulighet til skattefavorisert sparing til pensjon foreslår regjeringen også å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næring. Næringsdrivende vil også kunne spare i den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Endringen vil gjelde fra inntektsåret 2017.