Nøkkeltall i forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nøkkeltall i forsikring

Finans Norge lanserer i dag nettsider som oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene i både skadeforsikring og livsforsikring, i hovedsak basert på Finans Norges forsikringsstatistikk.

Beskytter verdier. Foto.
Foto: Echoevg/Shutterstock

Oversikten er basert på Finans Norges statistikk per 31.12.2016.

Livsforsikring og pensjon

Oversikt over utviklingen i det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet i 2016. Mange steder vil du også finne utviklingen over flere år. Den første delen er utviklingen i markedet totalt, mens den siste delen er utviklingen i den enkelte bransje.

Statistikk og nøkkeltall i livsforsikring og pensjon

Skadeforsikring

I skadeforsikringsdelen finner du markeds-, premie- og skadestatistikk. I tillegg er det regnskapsstatistikk basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Tidligere har Finans Norge gitt ut hefter i papirformat. Fra og med i år blir tallene, grafene og oppsummeringene kun å finne her.

Statistikk og nøkkeltall i skadeforsikring