I Stortingets finanskomite om investering i unotert infrastruktur

Gå til hovedinnhold
Publisert:

I Stortingets finanskomite om investering i unotert infrastruktur

Tirsdag 2. mai avholder Stortingets finanskomite høring om investering i unotert infrastruktur. Finans Norge håper høringen resulterer i at regjeringen snur og lar Oljefondet investere direkte i fornybar energi og infrastruktur.

Dette er Finans Norges to hovedsynspunkter, som vil bli lagt frem i Stortinget i dag:

  1. Fondets langsiktighet taler for investeringer i unotert infrastruktur, som vil kunne gi et bedre forhold mellom avkastning og risiko i fondet. Det er dessuten et stort globalt behov for infrastrukturinvesteringer, særlig knyttet til produksjon av fornybar energi.

  2. Investeringshorisonten til Statens pensjonsfond utland er i prinsippet uendelig, og hensynet til avkastning bør derfor tillegges betydelig vekt i avveiningen mellom forventet avkastning og risiko. Etter vårt syn bør aksjeandelen i fondets strategiske referanseindeks økes til 75 prosent, slik Norges Bank tilrår.

Burde ha åpnet for investeringer i unotert infrastruktur

Finans Norge er overrasket at Finansdepartementet heller ikke denne gangen åpner for investeringer i unotert infrastruktur.  Regjeringen la fredag formiddag frem den den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond. 

Bilde av vindmøller
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no