Finansskatt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansskatt

I revidert nasjonalbudsjett omtales også finansskatten, som ble innført fra 1. januar i år. Regjeringen foreslår enkelte justeringer og endringer.

En særegen skatt på Finansinstitusjonene, Finansskatten, ble innført fra 1. januar 2017. Bakgrunnen for innføringen er omtalt i Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 6.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett enkelte justeringer og endringer:

  • Reglene justeres for å bedre skjerme foretak med en vesentlig andel merverdiavgiftspliktig aktivitet fra finansskatten.
  • Reglene endres for å motvirke at konsernbidrag skal kunne benyttes til å redusere finansskatten.

Regjeringen vil fram mot budsjettet for 2018 vurdere behovet for endringer for å motvirke uheldige tilpasninger gjennom fellesregistrering av konsernforetak.