Færre finansforetak omfattet av maksimalgrensen for antall styreverv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Færre finansforetak omfattet av maksimalgrensen for antall styreverv

Finans Norge har fått gjennomslag for å heve vesentlighetsgrensen før bestemmelsen om maksimalt antall styreverv for styremedlemmer i finansforetak skal gjelde.

Finansforetaksforskriften, som trådte i kraft 1. januar i år, innførte grenser for hvor mange styreverv som medlemmer av styrene i finansforetak kan ha. Bestemmelsen omfattet styremedlemmer i finansforetak med mer enn 20 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Bestemmelsen tilsvarer en lignende regel i EU sin bankregulering, men der bestemmelsen er forutsatt å gjelde kun for vesentlige kredittinstitusjoner. Finans Norge tok derfor opp problemstillingen med Finansdepartementet med forslag om å innføre en likelydende bestemmelse som i EU. Finansdepartementet har i dag vedtatt å heve grensen for at bestemmelsen skal gjelde fra kr 20 milliarder til kr 200 milliarder i forvaltningskapital. Kravet gjelder for styremedlemmer som nyoppnevnes eller gjenoppnevnes etter 1. januar 2018.

Selv om Finans Norge ikke fikk fullt gjennomslag for å innføre en likelydende bestemmelse som i EU-reglene, så medfører endringene at den norske bestemmelsen i langt større grad enn tidligere vil virke tilnærmet på samme måte som i andre europeiske land.