Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

Finansdepartementet ber om synspunkter på rapporten fra delingsøkonomiutvalget. Finans Norge er i sin høringsuttalelse først og fremst opptatt av spørsmål om plattformansvar generelt. 

Vi spør blant annet hvilket ansvar plattformer har og bør ha for å sikre trygge betalingsløsninger og adekvat forsikring. Vi peker i tillegg på plattformer hvor finansielle tjenester er hovedproduktet (crowdfunding, vennelån og venneforsikring), og sier vi gjerne skulle sett en nærmere diskusjon om regelverk også for slike tilfeller.

Finans Norge har tidligere sendt et eget brev til Finansdepartementet hvor vi ber om hensiktsmessig regulering av crowdfunding. Vi er opptatt av at forbrukerrettigheter må være forutsigbare og at konkurranseforhold må være like også i plattformøkonomien.