Banker, Brexit og urolige tider

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Banker, Brexit og urolige tider

Den europeiske bankforeningen, EBF, hadde styremøte på Malta 5. mai. Møtet ble preget av at det er urolige tider i Europa, og styret diskuterte både effektene av Brexit og visjonene for framtidens Europa.

Den regulatoriske utviklingen og bankenes mulighet til å støtte vekst og sysselsetting i Europa står sentralt for foreningen, som ser fram mot en ferdigstillelse av regelverket som gjør det mulig for bankene å fylle sin rolle i økonomien.

Kommuniké fra møtet finner du på EBFs nettsider (engelsk)