Banker, Brexit og urolige tider

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Banker, Brexit og urolige tider

Den europeiske bankforeningen, EBF, hadde styremøte på Malta 5. mai. Møtet ble preget av at det er urolige tider i Europa, og styret diskuterte både effektene av Brexit og visjonene for framtidens Europa.

Den regulatoriske utviklingen og bankenes mulighet til å støtte vekst og sysselsetting i Europa står sentralt for foreningen, som ser fram mot en ferdigstillelse av regelverket som gjør det mulig for bankene å fylle sin rolle i økonomien.

Kommuniké fra møtet finner du på EBFs nettsider (engelsk)