05

Gå til hovedinnhold

05

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert fra 5,2 i mars til 5,1 prosent i april ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Skadestatistikk for første kvartal

Skadestatistikken for første kvartal 2017 er klar. Statistikken viser at det har vært mange store bilskader i vinter, mens det har vært færre bygningsskader enn vanlig.

Kræsja bil. Foto.

Finansiell rådgiver fratatt autorisasjon

Brudd på God rådgivningsskikk kan føre til at finansielle rådgivere mister sin autorisasjon. FinAut fratok nylig en autorisasjon etter at rådgiver mottok store summer i forbindelse med rådgivning.

Datakriminalitet til å grine av

Suksessen til kidnappingsdataviruset «Wanna-Cry» kommer til å motivere enda flere kjeltringer. Før eller siden blir du rammet. Det gir noe å tenke på for noen hver. Det skriver informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge og adm. direktør Eivind Gjemdal i...

Eivind Gjemdal og Tom Staavi. Foto
Adm. direktør Eivind Gjemdal i Bits og informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Sterk fremtidstro

Forventningsbarometeret stiger for femte kvartal på rad, viser resultatene for andre kvartal 2017. – I alle deler av befolkningen er optimistene nå i flertall, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Bilde av fem mennesker som hopper høyt med armene strukket over hodet
Foto: Shutterstock

Ny pensjonsspareordning

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ny pensjonsspareordning, slik det ble lovet i Sundvolden-erklæringen. 

Bilde av en mann og kvinne foran en pc
Foto: Shutterstock

Finansskatt

I revidert nasjonalbudsjett omtales også finansskatten, som ble innført fra 1. januar i år. Regjeringen foreslår enkelte justeringer og endringer.

Nøkkeltall i forsikring

Finans Norge lanserer i dag nettsider som oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene i både skadeforsikring og livsforsikring, i hovedsak basert på Finans Norges forsikringsstatistikk.

Beskytter verdier. Foto.
Foto: Echoevg/Shutterstock

Kompetanseløftet fortsetter

I 2016 autoriserte FinAut 500 nye finansielle rådgivere, og godkjente 1740 rådgivere i skadeforsikring. I hele 2016 ble det jobbet med å tilpasse God rådgivningsskikk for rådgivning i digitale kanaler.

Støtter Verdipapirlovutvalget

I en høringsuttalelse gir Finans Norge støtte til Verdipapirlovutvalgets utredning om gjennomføring av EU-direktivene MIFID II og MiFIR. Det er svært gledelig at utvalget har vektlagt å få til en mest mulig direktivnær tekst, heter det bl.a.

Folkefinansiert omstilling er mulig

Crowdfunding – eller folkefinanisering – kan bli en nyttig kanal for å hente kapital til næringslivet.  Det skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund og Finans Norge-sjef Idar Kreutzer i en felles kronikk i Finansavisen.

Bilde av Idar Kreutzer og Kristin Skogen Lund

Påsken preget kortbruken

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i april ble utført 140,4 millioner kortkjøp, en reduksjon på 2,6 prosent. Det ble handlet med betalingskort for 47,6 milliarder kroner, noe som er 2,8 prosent mindre enn samme måned i fjor. 

Bilde av diverse kort

Banker, Brexit og urolige tider

Den europeiske bankforeningen, EBF, hadde styremøte på Malta 5. mai. Møtet ble preget av at det er urolige tider i Europa, og styret diskuterte både effektene av Brexit og visjonene for framtidens Europa.

Ingen endring i styringsrenten

Norges Banks hovedstyre har besluttet at styringsrenten fortsatt skal ligge på 0,5 prosent gitt dagens situasjon og utsiktene for norsk økonomi.

Undersøkelse om seniorer i finans

På oppdrag fra Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk gjennomfører Proba samfunnsanalyse en kartlegging av situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen. 

Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

Finansdepartementet ber om synspunkter på rapporten fra delingsøkonomiutvalget. Finans Norge er i sin høringsuttalelse først og fremst opptatt av spørsmål om plattformansvar generelt. 

Støtter retningslinjer for forbrukslån

Finans Norge støtter hovedlinjene i Finanstilsynets utkast til retningslinjer for kredittvurdering. Regler om kredittvurdering sammen med en god gjeldsinformasjonstjeneste (gjeldsregister) vil etter vår oppfatning være de beste tiltakene for å forhindre at forbrukere havner i gjeldskrise.

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg til 5,3 prosent i mars ifølge tall fra SSB. Økningen kom som følge av en sterkere vekst i undergruppene ikke-finansielle foretak og husholdninger, mens veksten ble noe redusert i kommuneforvaltningen.