Vanskeligere å få lån for husholdningene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vanskeligere å få lån for husholdningene

Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal i år viser at bankene har strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene. Det var som forventet all den tid ny boliglånsforskrift trådte i kraft 1. januar. 

Bilde av blokkbebyggelse

Hvert kvartal intervjuer Norges Bank de ni største bankene i det norske markedet om etterspørselen etter lån og bankenes kredittpraksis. Undersøkelsen retter seg både mot hvordan det siste kvartalet faktisk har vært, og hvilke forventinger bankene har til det neste kvartalet. Undersøkelsen er et viktig styringsdokument for Norges Bank blant annet i forhold til rentesettingen.

Fem ganger brutto inntekt har størst effekt

Det er særlig den strammere kredittpraksisen overfor husholdningene som skiller seg ut i den ferske undersøkelsen. Men dette var varslet. Nivået på tilstrammingen i 1. kvartal lander der bankene trodde den skulle lande. Og man forventer samme nivå på kredittpraksis også i neste kvartal.

Ny boliglånsforskrift forklarer nesten hele tilstrammingen. Og det er særlig det nye kriteriet om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt som har størst effekt. Også her var forventningen på samme nivå som faktisk observert i kvartalet.

Nivået på etterspørselen etter lån fra husholdningene var uforandret i 1. kvartal. Bankene hadde forventet en noe høyere etterspørsel.

Utlånsrenten og utlånsmarginene har også trukket opp i kvartalet. Det vises til regulatoriske endringer samt bankenes finansieringskostnader som de viktigste bidragsyterne til utviklingen. Konkurransesituasjonen rapporteres uforandret. 

Få endringer i etterspørselen etter næringslivslån

Nivået på etterspørselen etter lån fra næringslivet var uforandret i 1. kvartal, det samme var kredittpraksisen overfor denne gruppen. For denne lånegruppen er det heller ikke store endringer knyttet til lånebetingelser.

Også for næringslivet har man observert en noe høyere rente og utlånsmargin i tråd med forventningene. Dette forklares i hovedsak av regulatoriske endringer og konkurransesituasjonen.