Spår 25 prosent nedgang i sysselsettingen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Spår 25 prosent nedgang i sysselsettingen

Rundt 6 av 10 ledere i finansnæringen mener at sysselsettingen i finansnæringen vil ha gått ned minst 25 prosent om fem år. Det framgår av en enkel kartlegging som Finans Norge gjennomførte i forbindelse med Finansnæringens dag.

Det er samtidig stor optimisme i forhold til hvor langt finansnæringen har kommet innen digitalisering og automatisering om 5 år. 

I forbindelse med Finansnæringens dag gjennomførte Finans Norge en enkel kartlegging rettet mot bl.a. ledere i finansnæringen og NHH-symposiet som en indikasjon på holdninger til «framtidens ledere» i finansnæringen.

Begge disse gruppene spår at finansnæringen og media har kommet lengst innen digitalisering og automatisering om 5 år. God omstillingsevne, særlig interesse og forståelse for teknologi og digitale løsninger og forståelse for kunders behov vil i størst grad kjennetegne finansnæringens medarbeidere om 5 år ifølge lederne.

Viktig samfunnsoppgave, faglig utfordrende og konservativt er de viktigste kjennetegne ved finansnæringen i dag ifølge lederne i finansnæringen. Her skiller de seg ut fra NHH Symposiet som mener økonomiutdannelse, mannsdominert og konservativt er de viktigste kjennetegnene.

Banktjeneste fra Google eller Facebook?

Nær 4 av 10 i de to nevnte gruppene oppgir at de kunne være interessert i å benytte en nyttig banktjeneste fra Google eller Facebook. I befolkningen som helhet var det bare 7 prosent som svarte ja på dette spørsmålet ifm. Datatilsynets personvernutredning 2017.

Nær 50 prosent av nåværende og framtidens ledere oppgir at de er villige til å gi forsikringsselskapet tilgang til detaljerte sensordata om sitt hverdagsliv og atferd så lenge prisen blir vesentlig lavere.  I den nevnte utredningen fra Datatilsynet er det kun 18 prosent  som oppgir at de er villige til å gi forsikringsselskapene slik tilgang. 

Bilder og klipp fra Finansnæringens dag 2017

Smakebiter fra Finansnæringens dag.

Her kan du gjenoppleve noe av det som skjedde på Finansnæringens dag 4. april 2017. Eller se statsministerduellen mellom Jonas og Erna om du gikk glipp av den.