Spår 25 prosent nedgang i sysselsettingen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Spår 25 prosent nedgang i sysselsettingen

Rundt 6 av 10 ledere i finansnæringen mener at sysselsettingen i finansnæringen vil ha gått ned minst 25 prosent om fem år. Det framgår av en enkel kartlegging som Finans Norge gjennomførte i forbindelse med Finansnæringens dag.

Det er samtidig stor optimisme i forhold til hvor langt finansnæringen har kommet innen digitalisering og automatisering om 5 år. 

I forbindelse med Finansnæringens dag gjennomførte Finans Norge en enkel kartlegging rettet mot bl.a. ledere i finansnæringen og NHH-symposiet som en indikasjon på holdninger til «framtidens ledere» i finansnæringen.

Begge disse gruppene spår at finansnæringen og media har kommet lengst innen digitalisering og automatisering om 5 år. God omstillingsevne, særlig interesse og forståelse for teknologi og digitale løsninger og forståelse for kunders behov vil i størst grad kjennetegne finansnæringens medarbeidere om 5 år ifølge lederne.

Viktig samfunnsoppgave, faglig utfordrende og konservativt er de viktigste kjennetegne ved finansnæringen i dag ifølge lederne i finansnæringen. Her skiller de seg ut fra NHH Symposiet som mener økonomiutdannelse, mannsdominert og konservativt er de viktigste kjennetegnene.

Banktjeneste fra Google eller Facebook?

Nær 4 av 10 i de to nevnte gruppene oppgir at de kunne være interessert i å benytte en nyttig banktjeneste fra Google eller Facebook. I befolkningen som helhet var det bare 7 prosent som svarte ja på dette spørsmålet ifm. Datatilsynets personvernutredning 2017.

Nær 50 prosent av nåværende og framtidens ledere oppgir at de er villige til å gi forsikringsselskapet tilgang til detaljerte sensordata om sitt hverdagsliv og atferd så lenge prisen blir vesentlig lavere.  I den nevnte utredningen fra Datatilsynet er det kun 18 prosent  som oppgir at de er villige til å gi forsikringsselskapene slik tilgang.