Ny finansveileder fra Skatteetaten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny finansveileder fra Skatteetaten

Skatteetaten har på sine hjemmesider publisert en finansveileder rettet mot personlige skattytere.  Formålet med veilederen er å gi skattyterne hjelp til å fylle ut skattemeldingen (selvangivelsen) dersom skattyter eier, har eid eller handlet verdipapirer i skatteåret.

I veilederen forklares steg for steg hvordan skattemeldingen skal fylles ut for hhv.

  • Aksjer
  • Obligasjoner
  • CFD (contracts for difference) - derivater som skal speile utviklingen i en aksje, en indeks, eller andre aktiva
  • Fond
  • Valuta/valutalån
  • Opsjoner
  • Fradrag for tap ved svindel

Skatteetaten presiserer at veiledningen ikke kan ses på som noe bindende svar, men at en fullstendig beskrivelse av regelverket kan finnes i Skatte-ABC.