Nordisk finansnæring etablerer digitalt forsvarssenter i Oslo

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nordisk finansnæring etablerer digitalt forsvarssenter i Oslo

De nordiske bankene er enige om å danne felles front mot dataangrep. Satsingen bygger på den norske finansnæringens kompetansesenter FinansCERT som ble etablert av Finans Norge i 2012.

Den norske finansnæringen gjorde et fremsynt grep da alle norske banker, livselskaper og pensjonsselskaper i 2012 etablerte FinansCERT. Dette er et brannkorps som skal forsvare finansnæringen mot digitale angrep fra kriminelle aktører. Fra oppstarten og frem til i dag har FinansCERT bygget kompetanse om kriminelle aktørers metoder og deres operasjonsmodus. FinansCERT har også bygget et stort nettverk sammen med andre gode krefter i denne kampen. Dermed kan man raskt slå tilbake angrep som rammer næringen.  

Lagt til Oslo

Finansinstitusjoner i Danmark, Finland og Sverige legger ressurser og tilfører kompetanse inn i satsingen når FinansCERT nå blir til Nordic Financial CERT. Hovedkontoret for satsingen blir lagt til det eksisterende kompetansemiljøet i Oslo. Nordic Financial CERT skal identifisere og bekjempe angrep rettet mot nordiske banker og kunder. Samarbeidet tar sikte på å gi et sikkerhetsnett for alle finansinstitusjoner, store og små.

Nordisk forsvarsverk

– Banker og forsikringsselskap er en del av en felles finansiell vev. Hvis én blir angrepet og slått ut, vil det bryte ned tilliten til de andre. Vi står sterke samlet enn hver for oss, derfor etablerer vi et nordisk forsvarsverk, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

De kriminelle aktørene som opererer i digitale flater er blitt mer innovative og de er godt organisert. Det betyr flere og mer aggressive angrep.

– De vi slåss mot samarbeider, de har store ressurser, bruker alle tilgjengelige verktøy og trusselbildet endrer seg fort. Det gir dem en kraft som potensielt kan slå ut aktører som ikke samarbeider, sier Morten Tandle, som i dag leder FinansCERT og blir administrerende direktør for den nordiske satsingen.

Skal sikre det finansielle systemet

Bekjempelse av datakriminelle handler i stor grad om tilgang til informasjon og kunnskap. Gjennom en tillitsbasert plattform for å dele informasjon, skal Nordic Financial CERT bidra til å sikre det finansielle systemet i Norden og trygge alle kundene mot angrep.

Moderne kriminalitet er digital. Finansnæringen er blodomløpet i samfunnet som danner grunnlaget for all lovlig økonomisk aktivitet. Finansnæringen i Norden ligger langt fremme i å utvikle et effektivt digitalt system for å ivareta samfunnsoppdraget. Derfor har næringen et særlig viktig ansvar for å bekjempe denne formen for kriminalitet.  

Samarbeidet i Nordic Financial CERTer basert på den beste kunnskapen som finnes i Norden. Det gir den nordiske finansnæringen bedre forutsetninger for å finne mer effektive metoder for å bekjempe trusselen fra cyber-kriminalitet, beskytte  kundenes eiendeler og personopplysninger og bevare et kostnadseffektivt finansielt system som nyter stor tillit.