Medhold i "gjeldspakken"

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Medhold i "gjeldspakken"

Som tidligere informert om inneholdt regjeringens «gjeldspakke», som ble lagt frem før påske, blant annet forskrift om markedsføring av kreditt. Vi fikk medhold på nesten alle punkter i våre ønsker om at forskriften ikke måtte være strengere enn bransjenormen vår. 

Hovedstyret har understreket viktigheten av at våre medlemmer følger bransjenormen ved all markedsføring av forbrukslån og kredittkort.

Les mer om forholdet mellom forskriften og bransjenormen i rundskriv nr 6/2017