Gry Nergård ny styreleder i FinAut

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gry Nergård ny styreleder i FinAut

Gry Nergård overtok 1. april som styreleder for Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut). 

Gry Nergård. Foto.

Gry Nergård er ansatt i Finans Norge som direktør for forbrukersaker. Før hun ble ansatt i Finans Norge var hun forbrukerombud.

Autorisasjonsordningene

Formålet med Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) er å drive og videreutvikle næringens autorisasjons- og godkjenningsordninger.  Eierorganisasjonene er Finans Norge og Verdipapirfondenes forening.

Målet med ordningene er kvalitet i næringens rådgivning. Virkemidlet er felles standarder for minimumskompetanse som holdes løpende à jour med regelverksutviklingen og myndighetsbestemte krav til kompetanse og forbrukerbeskyttelse.

Mer om autorisasjonsordningene på Finaut.no