Full støtte til LOs fripoliseinitiativ

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Full støtte til LOs fripoliseinitiativ

Finans Norge applauderer LOs analyse av at det haster å få gjort noe med fripolisene. Finans Norge deltar gjerne i et bredt sammensatt forum for å finne gode løsninger for forvaltning av fripoliser. Men det er sentralt at også myndighetene nå engasjerer seg i dette arbeidet. 

Idar Kreutzer. Foto.
– Det er svært gledelig at LO tar tak i fripoliseutfordringen, sier Idar Kretuzer. Foto: CF-Wesenberg.

Finans Norge har lenge arbeidet og argumentert for bedre rammebetingelser for forvaltning av fripoliser. Ved utgangen av 2016 var den samlede verdien av fripoliser 275 milliarder kroner. Dagens regelverk knyttet til fripoliser fører til at langsiktig pensjonskapital forvaltes med kortsiktig horisont, lav investeringsrisiko og tilnærmet ingen avkastning utover garantert rente.

Som LO, Pensjonistforbundet og Fagforbundet i dag påpeker er sannsynligheten for meravkastning og oppregulering av garantert alderspensjon liten. Samtidig som statens eget pensjonsfond, Oljefondet, øker aksjeandelen til 70 prosent, er aksjeandelen i fripolisene under 5 prosent.

LO inviterer i en kronikk i Dagens Næringsliv mandag 3.april til et bredt sammensatt møte der man skal drøfte hvilke muligheter vi har, hvem som kan bidra til løsninger og hvilke konsekvenser man kan risikere hvis utfordringene med fripoliser ikke blir løst. Finans Norge har i flere år foreslått en Fripolisekommisjon. Det er på mange måter det LO nå foreslår. Finans Norge vil derfor sende et brev til LOs leder Gerd Kristiansen og markere vår fulle støtte til initiativet.

Midlene må forvaltes klokt

– Det er svært gledelig at LO nå tar tak i denne problemstillingen og deltar i arbeidet for bedre pensjoner gjennom at midlene forvaltes klokt og mer optimalt enn i dag, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Finans Norge mener det er mulig å løse fripoliseutfordringene uten dramatiske grep. Men det er viktig at den enkelte pensjonssparer er trygg på eventuelle regelverksendringer.

Finansdepartementet må med

– I drøftingen som LO foreslår, er det viktig at forbrukernes representanter engasjerer seg sammen med partene i arbeidslivet. Men for å få gjort de kloke endringene som kan gi pensjonssparerne bedre avkastning og bedre pensjoner, må også myndighetene ved Finansdepartementet være delaktig. Finans Norge vil derfor også sende et brev til finansminister Siv Jensen og be om at departementet svarer positivt på LOs initiativ, sier Kreutzer.