Endelig gjeldsregister

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endelig gjeldsregister

Regjeringen fremmet i dag flere tiltak for å beskytte forbrukerne mot uforsvarlig låneopptak. Finansminister Siv Jensen fremhevet at formålet er å sikre at kundene tar gode, veloverveide valg. 

Gjeldsregisteret er det viktigste tiltaket regjeringen i dag har fremmet for å motvirke gjeldsproblemer i privathusholdningene. Regjeringen vil i morgen legge frem forslag til lov om gjeldsinformasjon.

- Vi har ventet lenge, og håper at vi nå har tatt et langt skritt nærmere å få etablert gjeldsregisteret, sier Evy Ann Hagen i Finans Norge.

Tanken om et mulig gjeldsregister har vært gjenstand for høring i tre omganger gjennom en tiårsperiode.

- Loven er svært etterlengtet, og det er svært positivt å registrere at forslaget er teknologinøytralt og dermed et godt grunnlag for å bygge trygge, effektive løsninger på, sier Evy Ann Hagen.

Formålet med en gjeldsinformasjonstjeneste er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger. Bankene skal kunne sjekke lånesøkernes reelle økonomiske situasjon, og dermed bidra til at færre husholdninger havner i gjeldsproblemer. Finans Norge noterer også med tilfredshet barne- og likestillingsministerens uttalelse om at gjeldsinformasjonstjenesten i første omgang kun skal omfatte usikret gjeld, og at den på sikt kan bli utvidet til også å omfatte pantesikret gjeld dersom det viser seg å være behov for det.

Finans Norge vil vurdere om vi, på bakgrunn av de vilkårene loven legger opp til, skal søke om konsesjon til å drifte en gjeldsinformasjonstjeneste.

Økonomiopplæring

Finans Norge er også meget glade for at barne- og likestillingsministeren fremhevet betydningen av god økonomiopplæring i skolen. Dette har over lengre tid vært et viktig satsningsområde fra Finans Norge.

Regjeringens forslag til tiltak mot uforsvarlige låneopptak omfatter i tillegg til lov om gjeldsinformasjon også forskrift om fakturering av kredittkortgjeld og forskrift om god kredittmarkedsføring.

Finans Norge synes det er positivt at regjeringen kommer med flere tiltak som skal bidra til at folk ikke havner i gjeldskrise.

- Vi støtter en forskriftsfesting av krav til fakturering av kredittkortgjeld, og vi er positive til strengere regler om markedsføring av forbrukslån. Finansnæringen har selv nylig lansert en bransjenorm om samme tema. Regjeringens forslag ivaretar hensynet til å beskytte forbrukerne samtidig som forbrukerne ikke fratas mulighetene til forsvarlig bruk av gode og hensiktsmessige produkter. Finansministeren understreket på dagens pressekonferanse at kredittkort og forbrukslån er gode produkter, som benyttet på riktig måte er et gode for forbrukerne.