Åpner for fripolise-utredning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Åpner for fripolise-utredning

Finans Norge er tilfreds med at finansminister Siv Jensen åpner for å diskutere endringer i reglene for fripoliser med garantert pensjon som vil medføre at pensjonsmidlene kan sikres bedre avkastning for kundene. 

Eldre dame med PC i fanget. Foto.
Finansminister Siv Jensen vil invitere til diskusjon om en utredning om fripoliser.

I et brev til LO, YS og Finans Norge, skriver finansminister Siv Jensen at hun om kort tid vil invitere til et møte for å diskutere rammene for et eventuelt utredningsarbeid.

– Det ligger selvsagt ikke noen løfter om utfallet av en slik utredning, men det er svært positivt at hun nå åpner for å sette seg ned og diskutere problemstillingen, sier direktør Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Finans Norge har i lang tid presset på for å endret virksomhetsreglene knyttet til fripoliser. Dagens regelverk medfører at pensjonsmidlene i alt for liten grad plasseres i langsiktige investeringer. Finans Norge har også tatt til orde for å nedsette en bredt sammensatt fripolisekommisjon for å se på mulige løsninger.

Misvisende fra statssekretæren

– Statssekretær Tore Vamraak fremstiller i Dagens Næringsliv onsdag 26. april dette som et forsøk fra livselskapene på å frasi seg ansvaret for garantiene de har gitt. Det er en meget misvisende fremstilling.

Vi har vært og er opptatt av å lage et system som sikrer optimal forvaltning av fripolisene uten at kundene behøver å si fra seg retten til garantert pensjon. I dette ligger også å se på konsekvensene av kravet om årlig rentegaranti og endelig tildeling av overskudd. Behov for endringer i regelverket for fripoliser ble påpekt av Finanskriseutvalget og av Finanstilsynet allerede i 2011.

Dagens regelverk sikrer bare at pengene forvaltes kortsiktig og dårlig både for livselskapene og kundene. Det er en felles interesse for alle parter å løse dette problemet, sier Kierulf Prytz.

Samlet arbeidsliv

LO gikk med full tyngde inn i saken i februar da de sendte en henvendelse om denne problemstillingen til finansministeren. Henvendelsen ble raskt fulgt opp med tilsvarende krav fra YS, Finans Norge, Finansforbundet og YS Privat.

­– Det er et veldig sterkt signal når både arbeidstagerne og leverandørene går sammen om å påpeke dette problemet. Vi er svært glad for at det har medført at finansministeren er åpen for dialog om dette, sier Kierulf Prytz.