81 prosent av norske bedrifter får sin kapital fra finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

81 prosent av norske bedrifter får sin kapital fra finansnæringen

Bankene i Norge finansierer en større andel av næringslivets lån enn det som er vanlig i de fleste andre land og bankene er den klart viktigste finansieringskilden for norske bedrifter. Dette viser en analyse Finans Norge nylig har gjennomført.

Bilde av et håndtrykk

Norsk næringsliv er spesielt. Vi har få store bedrifter, og tusenvis av små og mellomstore. De fleste av disse har ikke mulighet til å hente inn finansiering gjennom obligasjonsmarkedet eller fra profesjonelle investorer.

– Det er bankene rundt om i landet som finansierer norsk næringsliv, og hver tredje småbedrift bruker lokal- og regionalbanken. Det samarbeidet som bedriftene rundt om i Norge har med sine lokale- og regionale banker er avgjørende for utvikling og vekst for hele landet, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Han viser til at strukturen i norsk banknæring er godt tilpasset det norske næringslivet.

2 prosent fra statlige finansieringskilder

75 prosent av kreditten til næringslivet kommer fra banker og kredittforetak, 4 prosent fra finansieringsselskapene og 2 prosent fra liv- og skadeforsikring, inkludert pensjonskasser. Til sammen utgjør dette 81 prosent eller 1.320,3 milliarder kroner.

Kun 2 prosent (33,6 milliarder kroner) av kreditten til næringslivet kommer fra det statlige virkemiddelapparatet.

 

Kakediagram over finansieringskildene

Næringsbygg og eiendom størst

Næringsbygg og eiendom representerer det største utlånsmarkedet for bankene i Norge, med nesten 524 milliarder kroner i lån hos bankene.

– Det skyldes at det er lav risiko og rimeligere å låne ut til denne typen formål, sier Kreutzer.

På andreplass kommer øvrig tjenesteytende næring, deretter utlån til bygg og anlegg. Fisk- og havbruk og landbruk er også en stor låntaker, og hadde ved utgangen av desember 2016 over 88 milliarder kroner i lån hos norske banker.

Nedgang i utlånsveksten til næringslivet

Siden juni 2012 har imidlertid utlånsveksten fra banker til næringslivet gått jevnt nedover, og er nå nede i 2,4 prosent. Samtidig har veksten i utlån til husholdningene holdt seg ganske jevnt mellom 6 og 7 prosent. Det innebærer at en stadig større andel av utlånene gis til husholdningene i Norge.

Siden 2013 har bankene måttet bygge opp egenkapital med mer enn 180 milliarder kroner. Dette har medført at det er blitt mindre kapital tilgjengelig for utlån. Boligmarkedet og kapitalkravene på privatlån har gjort det mer lønnsom for bankene å drive utlån til private enn til næringslivet.

– Alle er enig i at solide banker er viktig. Samtidig er det viktig å se hvordan utformingen av kapitalkravene får effekt på bankenes mulighet til å finansiere næringslivet. Finansnæringen er forutsetning for at vi skal kunne skape vekst, omstilling og nye arbeidsplasser. Da er det avgjørende at også rammebetingelsene legger til rette for at bankene er i stand til å påta seg denne samfunnsoppgaven, sier Kreutzer i Finans Norge.

Se rapporten "Uten banken stopper Norge"

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no