04

Gå til hovedinnhold

04

Vanskeligere å få lån for husholdningene

Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal i år viser at bankene har strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene. Det var som forventet all den tid ny boliglånsforskrift trådte i kraft 1. januar. 

Bilde av blokkbebyggelse

BSU er ikke en ordning for de rike

Mange tar til ordet for å fjerne BSU-ordningen fordi de mener det er en spareordning som treffer de velstående. Statistikken forteller dem det. De bommer, skriver Tom Staavi i sitt siste blogginnlegg.

Åpner for fripolise-utredning

Finans Norge er tilfreds med at finansminister Siv Jensen åpner for å diskutere endringer i reglene for fripoliser med garantert pensjon som vil medføre at pensjonsmidlene kan sikres bedre avkastning for kundene. 

Eldre dame med PC i fanget. Foto.
Finansminister Siv Jensen vil invitere til diskusjon om en utredning om fripoliser.

Liten tillit til å la sosiale medier utføre betalingstjenester

Vi har fortsatt størst tillit til banker når det gjelder betalingstjenester. Sosiale medier og nye aktører på dette området har vesentlig lavere tillit. Det viser undersøkelsen Forbruker- og finanstrender 2017 som Kantar TNS har utført for Finans Norge.

Bilde av jente som betaler med kort foran pc
Foto: Schutterstock

Enighet i tariffoppgjøret i finans

Etter forhandlinger 20. og 25. april ble det oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og PostKom. Det anbefalte forslaget er et generelt tillegg på lønnsregulativet på 0,65 prosent, minimum kr. 3200,- pr år, med virkning fra 1. mai 2017. 

Nytt nummer av Sparebankbladet

Olav Arne Fiskerstrand gikk av etter 20 år som sjef i Sparebanken Møre og mindre fart i BSU-markedet er bare to av sakene i den nye utgaven av Sparebankbladet.

Trond Nydal og Olav Arne Fiskerstrand. Foto.
Sparebanken Møres nye adm. direktør Trond Nydal klar til å ta over etter Olav Arne Fiskerstrand.

Tariffoppgjøret har startet

Tariffpartene i finansnæringen møtes i dag, torsdag 20. april, for å forhandle årets tariffoppgjør.  Forhandlingene i år er et mellomoppgjør hvor kun lønn forhandles.

lønnsoppgjør Hellman og Kerr

Ny finansveileder fra Skatteetaten

Skatteetaten har på sine hjemmesider publisert en finansveileder rettet mot personlige skattytere.  Formålet med veilederen er å gi skattyterne hjelp til å fylle ut skattemeldingen (selvangivelsen) dersom skattyter eier, har eid eller handlet verdipapirer i skatteåret.

Medhold i "gjeldspakken"

Som tidligere informert om inneholdt regjeringens «gjeldspakke», som ble lagt frem før påske, blant annet forskrift om markedsføring av kreditt. Vi fikk medhold på nesten alle punkter i våre ønsker om at forskriften ikke måtte være strengere enn bransjenormen vår. 

Unge i finans på frammarsj

Ung i finans er et nytt initiativ som er satt i gang for å samle unge i finansnæringen i Norge. På kort tid har nettverket fått 600 medlemmer. 

Bilde av Iselin Tenfjord og Ine Oftedahl fra nettverket Ung i finans
Iselin Tenfjord og Ine Oftedahl fra nettverket Ung i finans

Bytter boliglånsbank som aldri før

Nordmenn er blitt flinkere til å bruke konkurransen i bankmarkedet. En av fire boliglånskunder har byttet boliglånsleverandør eller forhandlet seg frem til lavere rente på boliglånet sitt i løpet av det siste året. 

Bilde av bankskilt

En av fire har høy tillit til finansråd fra intelligent robot

Hver fjerde bankkunde sier de har høy tillit til finansiell rådgivning fra en intelligent robot. Høyest er tilliten til robot-råd blant de under 30 år og for de med høy inntekt. Det viser resultatene fra Forbruker- og finanstrender 2017, som Kantar TNS har...

Bilde av en menneskehånd som hilser på en robothånd
Foto: Shutterstock

Kraftig vekst i kortbruken

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i mars ble utført 152,5 millioner kortkjøp, en økning på 12 prosent. Det ble handlet med betalingskort for 49,2 milliarder kroner, en vekst på 8,3 prosent. 

Hånd som holder kredittkort. Foto.
Foto: Shutterstock.

Spår 25 prosent nedgang i sysselsettingen

Rundt 6 av 10 ledere i finansnæringen mener at sysselsettingen i finansnæringen vil ha gått ned minst 25 prosent om fem år. Det framgår av en enkel kartlegging som Finans Norge gjennomførte i forbindelse med Finansnæringens dag.

Vil oppheve investeringsbegrensning for forsikring

Regjeringen varsler i Finansmarkedsmeldingen at den vil oppheve regelen som begrenser livselskapenes eierskap i forsikringsfremmed virksomhet til 15 prosent. Det er gledelige nyheter både for pensjonssparerne og investeringstakten i norsk infrastruktur. 

Brexit er viktig for norsk finans

Brexit er viktig for norsk finans, men det virker som det er fiskeri og energi som står øverst på urosagendaen for det politiske Norge. Det skriver Ellen Bramness Arvidsson om i dette blogginnlegget.

Ellen Bramness Arvidsson. Foto.
Foto: CF-Wesenberg

De fleste bruker nettbank – også de eldste

98 prosent av de med tilgang til internett har nå tatt i bruk nettbank. Det gjelder også alderspensjonistene. Mobilbank seiler opp som folks dagligbank nummer to. Det viser undersøkelsen Forbruker- og finanstrender 2017 som Kantar TNS og Finans Norge nylig...

Bilde av eldre kvinne med pc

Endelig gjeldsregister

Regjeringen fremmet i dag flere tiltak for å beskytte forbrukerne mot uforsvarlig låneopptak. Finansminister Siv Jensen fremhevet at formålet er å sikre at kundene tar gode, veloverveide valg. 

Norgesmestre i smarte pengeråd

10.klasse-elevene ved Gratangsbotn skole i Troms har gått helt til topps i den nasjonale konkurransen blant ungdomsskoleklasser. Konkurransen som er i regi av Finans Norge og Ungt Entreprenørskap har handlet om å være den beste privatøkonomiske rådgiveren f...

Bilde av vinnerklassen fra Gratangsbotn skole
Anna, Regine, Hedda, Steven, Karl Sivert og Ole Magnus vant førstepremien. Her sammen med Ann og Hilde fra Finans Norge

Full støtte til LOs fripoliseinitiativ

Finans Norge applauderer LOs analyse av at det haster å få gjort noe med fripolisene. Finans Norge deltar gjerne i et bredt sammensatt forum for å finne gode løsninger for forvaltning av fripoliser. Men det er sentralt at også myndighetene nå engasjerer seg...

Idar Kreutzer. Foto.
– Det er svært gledelig at LO tar tak i fripoliseutfordringen, sier Idar Kretuzer. Foto: CF-Wesenberg.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er klart. Her kan du lese mer om endringene i boliglånsforskriften og nye regler om markedsføring av forbrukerkreditt, samt lovforslag som innskjerper regelverket om telefonsalg.