Vil lette finansieringen av småbedrifter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil lette finansieringen av småbedrifter

Når regjeringen nå innfører en rabatt i bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter, blir det både enklere og rimeligere kapital tilgjengelig for brorparten av norske bedrifter. 

Dame i døråpningen til butikk. Foto.
Foto: Kinga/Shutterstock
Idar Kreutzer. Foto.

– Dette er et tiltak vi har etterlyst lenge, og som naturlig nok ønskes velkomment, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

– Det gjenstår å se detaljene i forslaget, og det er for tidlig å si hvordan dette vil slå ut for utlånsevnen til ulike banker. Men intensjonene og tenkningen er helt rett, sier Kreutzer.

Norsk næringsliv består av tusenvis av små og mellomstore bedrifter. For disse er bankene ofte den eneste finansieringskilden, og de norske kapitalkravene er strenge. Det reduserer norske bankers utlånsevne og konkurranseevne i dette segmentet i markedet.

Likhet med EU

EU har allerede innført en slik rabatt for å få vekst og omstilling i europeisk økonomi.

– Norge har som det eneste landet i Europa ikke ønsket å innføre rabatten. Finans Norge har jobbet lenge for at Norge skal komme etter, sier Kreutzer.

– Norsk økonomi står midt i en omstilling. Vi skal både skape nye vekstkraftige arbeidsplasser, men vi skal også gradvis dreie norsk økonomi i grønn og konkurransekraftig retning. Nøkkelen for å få til en vellykket omstilling, er tilgjengelig kapital. SMB-rabatten vil lette på dette, avslutter Kreutzer.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no