Stortinget ber om flere gjeldskrisetiltak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stortinget ber om flere gjeldskrisetiltak

Stortingets finanskomite ber regjeringen vurdere flere tiltak for at folk ikke skal komme i gjeldskrise.

Finanskomiteen kommer med forslaget i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra SV-representantene Karin Andersen og Audun Lysbakken.

Medlemmene fra SV hadde foreslått en rekke tiltak for å «lukke gjeldsfeller». Finans Norge deltok på høring i finanskomiteen 7. februar, og la igjen våre synspunkter til komiteen. Nå foreligger komiteens innstilling.

Innstillingen anmoder regjeringen om en nærmere vurdering av rentetak, mulighetene for forbud mot koblinger mellom usikret kreditt og ulike rabatter, bonuser, mv, mulighetene for innstramming av reglene for markedsføring av usikret kreditt, samt mulighetene for å holde bankene ansvarlig for markedsføring som utføres av underleverandører. Stortinget ber dessuten regjeringen om å vurdere en kort angrefrist på usikrede forbrukslån.

Finans Norge mener at et rentetak kan ha både fordeler og ulemper, men at nettoeffektene er usikre og at et slikt tiltak derfor må vurderes grundig før det eventuelt gjennomføres. I tråd med den nylig lanserte bransjenormen så støtter Finans Norge en tydeliggjøring av ansvaret for virksomhet utført av agenter og såkalte affiliates. Finans Norge har i vår bransjenorm også lagt til grunn begrensninger i adgangen til å koble utlån til konkurranser, vervekampanjer eller andre fordeler. Vi har imidlertid nyansert noe mellom nye og eksisterende kunder.

Finans Norge vil avslutningsvis gjøre oppmerksom på at det allerede finnes en angrerett for kredittavtaler. Eventuelle endringer på dette feltet må vurderes nærmere når forslaget konkretiseres mer.