Skyggerating og kapitalmarkedet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skyggerating og kapitalmarkedet

Finans Norge mener at EU kan bygge på gode norske erfaringer for å utvikle kapitalmarkedene og at EU kan lære av den norske praksisen med skyggerating.

Kapitalmarkedsunionen (CMU) er EU sin plan for å mobilisere europeisk kapital for å skape flere arbeidsplasser. EU-kommisjonen gjennomfører for tiden en høring («Mid-term review») om kapitalmarkedsunionen og Finans Norge har sendt høringssvar til kommisjonen.

Finans Norge mener at det norske obligasjonsmarkedet er et godt eksempel på hvordan man kan utvikle effektive markedsplasser for kapitalinnhenting. Flere faktorer har bidratt til dette, blant annet praksisen med skyggerating.

Skyggerating bør opprettholdes

Slike skyggeratinger innebærer at ett eller flere verdipapirforetak publiserer sin vurdering av en obligasjonsutsteders kredittverdighet i form av tilsvarende bokstavkombinasjoner som de offisielle ratingbyråene anvender, men uten at disse skyggeratingene har de samme regulatoriske virkningene som offisielle ratinger har.

Det europeiske tilsynsorganet for verdipapirmarkedene (ESMA) har tidligere sterkt indikert at skyggerating kan være i strid med kredittratingforordningen (CRAR) i EU.

Finans Norge foreslår derfor en endring i kredittratingforordningen for å gjøre det mulig å opprettholde praksisen med skyggeratinger.