Seniorpolitikk i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Seniorpolitikk i finansnæringen

Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk har i samarbeid initiert prosjektet «Seniorpolitikk i finansnæringen». 

Prosjektet skal blant annet kartlegge omfanget av seniorer i næringen, pensjoneringsadferd, hva som fremmer eller hemmer lenger yrkesaktivitet og hvilke seniorpolitiske virkemidler som finnes i næringen i dag. Vi skal kartlegge både generelle og næringsspesifikke utfordringer, og si noe om hva vi kan forvente de kommende årene.

Formålet med prosjektet er å etablere et felles faktagrunnlag, forståelse for situasjonen til seniorer og status for seniorpolitikken i næringen. Resultatene skal kunne brukes til videre arbeid lokalt, til kompetanse- og kunnskapsformidling på kurs, konferanser, seminarer og informasjonsmateriell.

Kartleggingen vil utføres gjennom spørreundersøkelser rettet mot HR/ledere, ansatte fra 55 år og oppover, tidligere ansatte pensjonert de senere årene og tillitsvalgte. Undersøkelsen vil bli sendt ut etter påske og resultatrapporten vil bli ferdigstilt før sommerferien.

Det er Proba samfunnsanalyse som skal gjennomføre kartleggingen og som vil håndtere informasjonen som innhentes.