Overpantsettelseskrav på to prosent fastsatt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Overpantsettelseskrav på to prosent fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt et overpantsettelseskrav på 2 prosent for kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Endringen har vært ønsket av næringen ettersom et regulatorisk krav til overpantsettelse av en slik størrelse har vært en sentral betingelse for unntak fra clearingplikten av derivater etter EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Et slikt unntak går imidlertid ikke på bekostning av OMF-instrumentets kvalitet og sikkerhet da kredittforetakene som i dag fortsatt vil motta sikkerhet (enveis sikkerhetsstillelse) for sin eksponering på derivatmotparter.

I Finansdepartmentets pressemelding vises det for øvrig til oppdraget som er gitt til Finanstilsynet vedrørende en bred gjennomgang av OMF-systemet i Norge. Dette arbeidet vil blant annet ta for seg en vurdering av hvilket nivå for overpantsettelse som kredittforetakene bør ligge på i fremtiden. Finans Norge har i høringsprosessen om overpantsettelseskravet spilt inn at et slikt krav må være harmonisert med nivået internasjonalt. Finanstilsynets oppdrag har frist 1. september 2017.