Overpantsettelseskrav for OMF forventes snart innført

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Overpantsettelseskrav for OMF forventes snart innført

Finans Norge har ved flere anledninger påpekt nødvendigheten av at det innføres et regulatorisk krav om overpantsettelse for norske OMF-utstedelser. 

Finansdepartementet sendte i februar ut høringsforslag om forskriftsfastsettelse av krav om minst to prosent overpantsettelse for OMF. Et slikt regulatorisk krav til overpantsettelse er nødvendig dersom norske OMF-foretak skal få unntak fra clearingplikten etter EMIR. Høringsfristen er 23.3.

Finans Norge støtter forskriftsforslaget fullt ut, men benyttet samtidig høringssvaret til å opplyse om og påpeke følgende:

  • Et unntak fra clearingplikten og plikten til 2-veis sikkerhetsstillelse mellom derivatmotpartene vil ikke svekke OMF-instrumentets kvalitet og sikkerhet da OMF-foretakene fortsatt vil motta sikkerhet (enveis sikkerhetsstillelse) for sin eksponering på derivatmotpartene
  • Departementet varsler i høringsbrevet en bredere gjennomgang av OMF-instrumentet, herunder langsiktig krav til overpantsettelse, og slikt oppdrag ble gitt Finanstilsynet den 14.2.17. Finans Norge påpeker i høringssvaret at et slikt krav må være harmonisert med internasjonalt nivå.