Overpantsettelseskrav for OMF forventes snart innført

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Overpantsettelseskrav for OMF forventes snart innført

Finans Norge har ved flere anledninger påpekt nødvendigheten av at det innføres et regulatorisk krav om overpantsettelse for norske OMF-utstedelser. 

Finansdepartementet sendte i februar ut høringsforslag om forskriftsfastsettelse av krav om minst to prosent overpantsettelse for OMF. Et slikt regulatorisk krav til overpantsettelse er nødvendig dersom norske OMF-foretak skal få unntak fra clearingplikten etter EMIR. Høringsfristen er 23.3.

Finans Norge støtter forskriftsforslaget fullt ut, men benyttet samtidig høringssvaret til å opplyse om og påpeke følgende:

  • Et unntak fra clearingplikten og plikten til 2-veis sikkerhetsstillelse mellom derivatmotpartene vil ikke svekke OMF-instrumentets kvalitet og sikkerhet da OMF-foretakene fortsatt vil motta sikkerhet (enveis sikkerhetsstillelse) for sin eksponering på derivatmotpartene
  • Departementet varsler i høringsbrevet en bredere gjennomgang av OMF-instrumentet, herunder langsiktig krav til overpantsettelse, og slikt oppdrag ble gitt Finanstilsynet den 14.2.17. Finans Norge påpeker i høringssvaret at et slikt krav må være harmonisert med internasjonalt nivå.