Nye regler om personvern

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye regler om personvern

Personvernforordningen trer i kraft i Norge i mai 2018 og vil ha betydning for finansnæringens behandling av personopplysninger. 

Folk foran Oslo S. Foto.

Det er en rekke endringer i det nye regelverket.

Arbeidsgruppe i næringen

Finans Norge har etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra medlemsforetakene som vurderer det nye regelverket og regelverkets betydning for finansnæringen.

Arbeidsgruppen vil i første omgang arbeide seg gjennom ulike problemstillinger i forordningen, dette arbeidet publiseres i notater som vurderer forordningen opp mot gjeldende rett for nærmere å kartlegge endringene forordningen vil medføre.

Felles tiltak

Arbeidsgruppen vil ha vurdert de sentrale problemstillinger i forordningen innen påske og vil deretter vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes, i form av veiledere, maler, om problemstillingen er relevant for bransjestandard etc. for å lette implementeringen for Finans Norges medlemmer. Arbeidsgruppens arbeid kan følges på nettsiden www.finansnorge.no/personvern som vil bli oppdatert med nye notater og informasjon fortløpende.

Arbeidsgruppen har også dialog og samarbeid med Datatilsynet og departementet, blant annet for å sikre at finansnæringens særlige behov ved behandling av personopplysninger ivaretas gjennom implementeringen.

Ønsker innspill

Finans Norge ønsker innspill og synspunkter fra medlemsforetakene på relevante problemstillinger og arbeidsgruppens arbeid.