Innskuddspensjon ytterligere opp

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innskuddspensjon ytterligere opp

Innskuddspensjon fortsetter å befeste sin stilling som den mest foretrukne tjenestepensjonsordningen. I 2016 økte innbetalingene til denne pensjonsordningen med 14 prosent, mens innbetalingen i ytelsesbaserte ordninger gikk ned med 25 prosent. Dette viser Finans Norge markedsstatistikk for 2016 for livselskapene. 

Bilde av et eldre ektepar på en benk i parken

Det er nå nesten 1,3 millioner nordmenn som har innskuddspensjon, en økning på 3,1 prosent siden 2015. Tilsvarende har antall pensjonskapitalbevis, som utstedes når en ansatt bytter arbeidsgiver og følgelig trer ut av innskuddspensjonsordningen, økt med 25 prosent siden i fjor.

 Det er denne utviklingen som gjør at partene i arbeidslivet nå utreder muligheten for en pensjonskonto, slik at man får samlet alle innskuddspensjonspengene ett sted. Det vil være en betydelig forenkling for forbukerne og etter vårt skjønn føre til mer interesse om egen pensjon, om man lykkes i dette arbeidet, sier Stefi Kierulf Prytz, leder av prosessområde livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Stadig færre med ytelsespensjon

Ved utgangen av 2016 var det knapt 119 000 nordmenn som fortsatt tjener opp alderspensjonsrettigheter i en ytelsespensjonsordning i privat sektor. Dette er en nedgang på 18 prosent siden utgangen av 2015. Den største prosentvise økningen vekst i antall medlemmer finner vi for de såkalte hybridordningene. Veksten er imidlertid fra et lavt nivå. Ved inngangen til 2017 var det 4 757 nordmenn som hadde en slik tjenestepensjonsavtale, en økning på 297 prosent siden i fjor.

Figuren under viser utviklingen i antall aktive medlemmer med opptjening av alderspensjonsrettigheter etter innskuddspensjonsloven (innskuddspensjon), foretakspensjonsloven (ytelsespensjon) og tjenestepensjonsloven (hybrid).

Figur av utviklingen i i antall aktive medlemmer med opptjening av alderspensjonrettighet

Fripoliser med investeringsvalg øker

Stadig flere velger å forvalte sine fripoliser fra tidligere ytelsespensjonsordninger aktivt, gjennom fripoliser med investeringsvalg. Ved utgangen av 2016 var det nesten 18.000 slike avtaler, en økning på 8,1 prosent fra 2015. De fleste velger imidlertid fortsatt å beholde sin fripolise med garanti. Ved utgangen av året var det 885.000, en økning på 2,2 prosent siden 2015.

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no