Full tilslutning i Stortinget

Stortinget har nå behandlet og vedtatt et forslag om endring i naturskadeforsikringsloven som gjør at man nå kan få erstatning for tomten dersom man ikke kan gjenoppbygge huset samme sted.

Flommen i Kvam i Gudbransdalen i 2013. Foto.
Flommen i Kvam i Gudbrandsdalen i 2013. Foto: Scanpix.

Endringen medfører at forbrukere får utvidet erstatningsmessig vern ved naturskader. I tillegg til erstatning for bygning får man nå også erstatning for tomten dersom det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade.

Dette gjør en god forsikringsordning enda bedre, ved å øke forbrukernes økonomiske trygghet ved naturskader.

Kan få kjøpt ny tomt

Det vil sette hus- og hytteeiere i økonomisk stand til å få kjøpt ny tomt for gjenoppbygging.

Det er omsetningsverdien av tomten før skaden som erstattes (begrenset oppad til 5 dekar). I visse tilfeller kan det også gis erstatning både for bygning og tomt selv om bygning som sådan ikke er fysisk skadet.

Fullt gjennomslag

Dette er en sak som Finans Norge har jobbet for i nærmere tre år, og det er hyggelig å konstatere at vi nå har fått fullt gjennomslag.

Myndighetsdialogen begynte våren 2014 i forbindelse med blant annet flommen i Kvam i Gudbrandsdalen, og førte til at Justisdepartementet satte i ganget utredningsarbeid.

Finans Norge og Naturskadepoolen var i tett dialog i forbindelse med utredningsarbeidet og vi fulgte opp da saken var på høring og da Justisdepartementet arbeidet frem lovproposisjonen. Nå kan vi altså konstatere at saken er vel i havn.