Fremtiden er førerløs, men ikke ansvarsløs

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fremtiden er førerløs, men ikke ansvarsløs

Finans Norge støtter et lovforslag som åpner for utprøving av selvkjørende kjøretøy på veiene, men mener at enkelte forsikringsjuridiske spørsmål kunne vært grundigere vurdert.

Selvkjørende bil. Foto.
Foto: Shutterstock

Dagens veitrafikklov forutsetter at det er en ansvarlig bilfører bak rattet. Hvis Samferdselsdepartementets forslag til lov om utprøving av selvkjørende biler som nylig har vært på høring blir vedtatt, skal førerløse biler om ikke lenge kunne testes ut i trafikken. Myndighetene håper en slik utprøving kan starte allerede neste år.

I sin høringsuttalelse støtter Finans Norge forslaget, men mener at enkelte forsikringsrelaterte spørsmål om bl.a. ansvarsforhold, innsynsrett i skadedata og personvernhensyn kunne ha vært grundigere utredet. Finans Norge legger til grunn at det senere blir foretatt en bred gjennomgang og vurdering av regelverket, basert på bl.a. erfaringer fra utprøvingsfasen.