Forskrift om kredittmarkedsføring bør ikke gå lengre enn bransjenormen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om kredittmarkedsføring bør ikke gå lengre enn bransjenormen

Justisdepartementets forskriftsforslag om god kredittmarkedsføring går på flere punkter lengre enn «Bransjenorm for markedsføring av kredittkort og forbrukslån» som Finans Norge og Finansieringsselskapenes forening (FinFo) lanserte for en måned siden.

Blant annet omhandler forskriften all kreditt, ikke bare usikret kreditt. Den forbyr tilbud av fordeler innenfor kunde- og lojalitetsprogrammer som er knyttet til kredittkort uten at det er utredet hvilke konsekvenser det kan ha for ulike konsepter. Forskriften har også strengere regler om telefonsalg og adressert reklame enn det som følger av markedsføringsloven.

Færre med uhåndterlig gjeld

Bransjenormen er et uttrykk for at norsk finansnæring er opptatt av å bidra til at færre forbrukere pådrar seg uhåndterlig gjeld. Samtidig er tilgang til kreditt et gode for de mange som har både betalingsevne og -vilje.

I Finans Norges høringssvar heter det at tiltak som skal settes inn for å ivareta hensynet til de mest sårbare forbrukerne, derfor må avveies nøye mot hensynet til å kunne både tilby og markedsføre kreditt, herunder usikret kreditt, i fremtiden.

Bør følge bransjenormen

Forskrift om god kredittmarkedsføring kan være et godt tiltak, men den bør begrenses til samme nivå som bransjenormen. Strengere regler vil etter vår mening være uforholdsmessig strengt sett opp mot formålet den skal regulere, sett i lys av andre tiltak som også skal iverksettes.

Det mest avgjørende punktet i låneprosessen er vurderingen av om en kredittsøknad skal innvilges eller ikke. De viktigste tiltakene vil etter vår vurdering derfor være de som rettes inn mot dette tidspunktet. Lov om gjeldsregister/gjeldsopplysningstjenester bør derfor bli vedtatt så snart som mulig, slik at kredittvurderingen i fremtiden kan gjøres på et best mulig grunnlag.

Bransjenormen er ikke «lagt død»

Bransjenormen og en eventuell forskrift vil kunne leve godt side og side. Bransjenormen går på noen punkter også lengre enn forskriften, da den også inneholder regler om at kredittmarkedsføring ikke skal rettes mot ungdom under 25 år, samt at banker og finansieringsselskaper også tar ansvar for agenter og affiliates som formidler kreditten.