Burde ha åpnet for investeringer i unotert infrastruktur

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Burde ha åpnet for investeringer i unotert infrastruktur

Finans Norge er overrasket at Finansdepartementet heller ikke denne gangen åpner for investeringer i unotert infrastruktur. Regjeringen la fredag formiddag frem den den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond. 

Bilde av vindmøller

Der fremgår det at regjeringen ikke ønsker å åpne for investeringer i unotert infrastruktur, til tross for til for at Norges Bank har rådet regjeringen til å åpne for slike investeringer. 

Stabil inntjening

Norges Bank har i et brev til Finansdepartementet pekt på at det er investeringer i infrastruktur i energi, kommunikasjon og transport i utviklede land i Europa og Nord-Amerika som ville vært mest relevante ut fra risikohensyn.

– En selektiv investeringsstrategi som begrenser seg til infrastruktur i energi, kommunikasjon og transport i godt utviklede land, vil kunne være et viktig bidrag for å nå klimamålene, samtidig som at slike investeringer har et attraktivt bytteforhold mellom avkastning og risiko, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Kan bidra til å nå klimamålene

Finans Norge har i en høringsuttalelse foreslått at oljefondet bør åpne for investeringer i infrastruktur. Fondets størrelse og langsiktighet tilsier at det er godt egnet for slike investeringer, og kan gjennom sine investeringer bidra til klimavennlige prosjekter. Det ventes at fornybar energiproduksjon vil øke kraftig i tiden fremover, ved at myndigheter i stadig flere land fastsetter mål om hvor stor andel fornybar energi skal utgjøre av total energiforsyning. Direkte i fornybar infrastruktur er blant annet solenergi, vindkraftparker og strømnett.