03

Gå til hovedinnhold

03

Lite om kloke penger

Det er positivt at regjeringen fremlegger en samlet strategi for industriens betydning og videre utvikling. Industrimeldingen inneholder mange gode formuleringer om satsing på kompetanse, teknologi og bærekraftig konkurransekraft. Men svar på hvordan dette skal finansieres er det mindre av. 

Burde ha åpnet for investeringer i unotert infrastruktur

Finans Norge er overrasket at Finansdepartementet heller ikke denne gangen åpner for investeringer i unotert infrastruktur.  Regjeringen la fredag formiddag frem den den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond. 

Bilde av vindmøller

Bankene tar ikke lett på risiko

Finansavisen skriver 21. mars i år at ifølge Norges Bank tar bankene for lett på risiko. Konklusjonen er feil, skriver Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen i Finans Norge i et innlegg. 

Vil lette finansieringen av småbedrifter

Når regjeringen nå innfører en rabatt i bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter, blir det både enklere og rimeligere kapital tilgjengelig for brorparten av norske bedrifter. 

Dame i døråpningen til butikk. Foto.
Foto: Kinga/Shutterstock

Kjemper om jobbene i Office X

Åtte ungdommer, som kjemper om fire jobber som fortellere i Office X, ble intervjuet av statsminister Erna Solberg og NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Du får høre mer om dette prosjektet på Finansnæringens dag 4. april.

23 spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

Hvis du har bil, bør du få med deg dette. Fra neste år blir årsavgiften på bil erstattet av en ny avgift, trafikkforsikringsavgiften, som skal kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten. 

Trafikk. Foto.

European Money Week

Denne uken er det European Money Week. Over hele Europa vil det foregå aktiviteter som retter oppmerksomheten på behovet for opplæring i personlig økonomi gjennom skolesystemet. Det hele koordineres fra European Banking Federation, EBF, i Brussel.

Logo European money week

Innskuddspensjon ytterligere opp

Innskuddspensjon fortsetter å befeste sin stilling som den mest foretrukne tjenestepensjonsordningen. I 2016 økte innbetalingene til denne pensjonsordningen med 14 prosent, mens innbetalingen i ytelsesbaserte ordninger gikk ned med 25 prosent. Dette viser...

Bilde av et eldre ektepar på en benk i parken

Fremtiden er førerløs, men ikke ansvarsløs

Finans Norge støtter et lovforslag som åpner for utprøving av selvkjørende kjøretøy på veiene, men mener at enkelte forsikringsjuridiske spørsmål kunne vært grundigere vurdert.

Selvkjørende bil. Foto.
Foto: Shutterstock

Fra rydding til forebygging

– Vi kan ikke kun fokusere på tekniske løsninger for å oppnå klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Innovasjonen bør i enda større grad komme på det politiske og strukturelle plan, skriver SINTEF Byggforsk i en ny rapport, som er skrevet i samarbeid...

Bilde av flom
Foto: Magnus Reneflot, Samfoto

Uendret styringsrente på 0,5 prosent

Selv om arbeidsledigheten er lavere enn Norges Bank anslo i desember og man tror den økonomiske veksten skal ta seg noe opp og arbeidsledigheten gradvis skal avta, holder Norges Bank styringsrenten uendret. Norges Bank skyver i tillegg første renteheving lenger ut i tid enn det man anslo i desember. 

Forsikringssvindlerne skal tas

De som prøver seg på svindel med uføreforsikringer krever i gjennomsnitt 700 000 kroner på uriktig grunnlag. Det viser Finans Norges svindelrapport. I fjor sto nordmenn bak forsikringssvindel for til sammen 353 millioner kroner.

Bilde av en bil som er forsøkt senket i et vann
Flest saker gjelder skadeforsikring, mens de største beløpene dreier seg om svindel med uføreforsikring og ulike typer livsforsikring

Skyggerating og kapitalmarkedet

Finans Norge mener at EU kan bygge på gode norske erfaringer for å utvikle kapitalmarkedene og at EU kan lære av den norske praksisen med skyggerating.

Vekst tross færre dager

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at betalingskortene i februar ble benyttet 133,3 millioner ganger, en økning på 2 prosent. I løpet av måneden ble det handlet for 43,2 milliarder kroner med betalingskortene.

Bilde av betalingsterminal

Sparegrisens fremtid

Viktige beslutninger om oljefondet og derfor norsk økonomi i ti-år fremover, tas nå. Den bør interessere flere enn bare de innvidde. Det skriver Tom Staavi i sitt siste blogginnlegg.

Bilde av sparegris, kalkulator og penn
Foto: Shutterstock

Seniorpolitikk i finansnæringen

Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk  har i samarbeid initiert prosjektet «Seniorpolitikk i finansnæringen».