Strammer inn på markedsføring av forbrukslån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Strammer inn på markedsføring av forbrukslån

Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening (FinFo) har blitt enige om en bransjenorm for markedsføring av forbrukslån og kreditt.

Alle medlemmer i de to foreningene har sluttet seg til bransjenormen som har til formål å begrense uønsket og pågående markedsføring. Normen har strengere krav til markedsføring av forbrukslån og kreditt enn det som følger av gjeldende lovregler.

– Forbrukslån og kreditt er naturlige og gode produkter, men det fordrer selvdisiplin og god informasjon både hos de som tar opp slik gjeld, og hos de som tilbyr slike produkter. Ingen er tjent med at noen blir gjeldsoffer fordi de tar opp mer forbruksgjeld enn de kan betjene. Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig. Dette er bakgrunnen for at vi nå har utarbeidet en bransjenorm som på noen punkter er strengere og mer konkret enn lovverket, og som vil gjelde som en minimumsstandard for alle medlemmene i de to foreningene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Vil hindre aggressiv og pågående markedsføring

Han sier at målet med bransjenormen er tredelt.

– Det er viktig at forbrukeren er godt kjent med vilkår, avtaleforhold og økonomiske forpliktelser før inngåelse av avtale om kreditt. Forbrukeren skal ikke anbefales eller motiveres til å inngå avtaler om kreditt som ikke passer forbrukerens finansielle situasjon. Markedsføring av forbrukslån og kredittkort skal ikke være aggressiv og påtrengende, og vi er naturligvis særlig opptatt av hensynet til unge forbrukere, sier Kreutzer.

Normen inneholder regler som begrenser ulike former for markedsføring, hvilke elementer og begrep som ikke skal inngå i markedsføringen, bruken av konkurranser, vervekampanjer og fordeler, markedsføring rettet mot unge voksne under 25 år, og finansforetakets ansvar for å sørge for at agenter og samarbeidspartnere etterlever samme norm som finansforetaket

Det er også presisert noen prinsipper finansforetaket skal følge ved markedsføring av kredittkort og forbrukslån:

  • Markedsføring skal tydelig merkes.
  • Det skal klart fremgå hva slags produkt som markedsføres.
  • Markedsføring skal ikke legge opp til at forbruker må ta raske beslutninger eller at forbrukeren oppnår en fordel ved å ta et raskt valg.
  • Tilbud, uansett om det er betinget eller ikke, skal ha en varighet som gjør at forbruker får anledning til å vurdere det faktiske tilbudet, og eventuelt innhente andre tilbud.
  • Ved bruk av agenter til markedsføring, skal det tydelig fremgå hvilket finansforetak agenten representerer.
  • Avslår forbruker et tilbud, skal avslaget respekteres, og vedkommende skal ikke forsøkes overtalt til å inngå avtale.

Bør gjelde for alle

Det er et økende antall tilbydere av forbrukslån på markedet som ikke er medlemmer i Finans Norge eller Finansieringsselskapenes Forening. Disse er ikke formelt forpliktet til å følge normen. Idar Kreutzer oppfordrer likevel alle som tilbyr forbrukslån og kreditt til forbrukere til å følge normen.

– For foretak som ikke er medlem i en av foreningene, kan det kanskje være fristende nå å forsøke å ta markedsandeler ved å ikke følge normen. Det vil være uheldig, og da kan det være klokt om myndighetene tar utgangspunkt i vår bransjenorm, og lovregulerer markedet slik at alle må følge de samme reglene, sier Kreutzer. 

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no