Støtter endring i handlingsregelen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter endring i handlingsregelen

Finans Norge har tidligere, blant annet i høringen om aksjeandelen i Statens Pensjonsfond Utland (SPU), fremhevet at oljepengebruken må avspeile et realistisk anslag på forventet realavkastning. I tillegg til å være realistisk, bør det inneholde en sikkerhetsmargin. Det gir betydelig større robusthet overfor eventuelle fall i verdiene i fondet.

Handlingsregelen innebærer at realavkastningen av fondet skal brukes løpende, mens hovedstolen holdes urørt og kommer alle generasjoner til gode.

Fornuftig endring

Ved den opprinnelige fastsettelsen av regelen ble forventet realavkastning tallfestet til 4 prosent.

Dagens beregninger gir vesentlig lavere avkastningsestimater for rimelige anslag på risikopremier og for enhver realistisk aksjeandel. Hvis en skal unngå å måtte ta av fondet, må uttakene avspeile et rimelig anslag på forventet realavkastning. Mork-utvalget har laget analyser som belyser dette.

En reduksjon i handlingsregelen tilpasset redusert forventet realavkastning, er derfor fornuftig. 

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no