Peter Bakker til Finans Norges bærekraftkonferanse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Peter Bakker til Finans Norges bærekraftkonferanse

Bakker er president i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og en av kommisærene for rapporten Better Business, Better World som ble lagt frem under toppmøtet i Davos i januar i år. 

Bilde av Peter Bakker

Det er nå godt over ett år siden FN vedtok bærekraftmålene, som utgjør 17 mål som skal bidra til bærekraftig utvikling. Etter at målene ble vedtatt, har det vært en økende forståelse og interesse for hvordan næringslivet og finansnæringen har en nøkkelrolle for å nå målene.

Oppnåelsen av de globale målene avhenger av en samkjøring av det globale finansielle systemet med bærekraft og langsiktige resultater, viser en rapport som diskuteres på Finans Norges bærekraftkonferanse tirsdag 28. februar i Oslo.

Store markedsmuligheter

Rapporten Better Business, Better World ble lagt frem under toppmøtet i Davos i januar. Rapporten viser hvordan bærekraftmålene trenger næringslivet og finansnæringen for å kunne realiseres.

Kommisjonen har sett på markedsmulighetene som bærekraftmålene åpner opp for. I følge rapporten kan oppnåelse av målene gi markedsmuligheter globalt til en verdi av 12 milliarder dollar innen landbruk, byer, energi og materialer og helse. For å fange opp disse mulighetene fullt ut, må bedrifter jobbe like aktivt med bærekraft som de gjør med markedsandeler og aksjonærverdier.

Rapporten hevder at dersom næringslivet ikke bidrar til en bærekraftig utvikling, vil det med tiden være en verden der det ikke lenger er mulig å drive næringsvirksomhet.

Peter Bakker til bærekraftkonferansen

Tirsdag 28. februar arrangerer Finans Norge den årlige bærekraftkonferansen. Her skal Peter Bakker holde foredrag om næringslivets rolle og muligheter for å nå bærekraftmålene. Bakker er president i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og en av kommisærene for rapporten som ble lagt fram i Davos.

WBCSD er en global, toppleder-organisasjon med over 200 bedrifter og partnere som jobber sammen for å akselerere overgangen til en mer bærekraftig verden. Medlemsbedriftene kommer fra alle bransjer og sektorer, som representerer en samlet omsetning på mer enn US$ 8500 milliarder, og med 19 millioner ansatte.

Det er kun få plasser igjen på bærekraftkonferansen. 

28 feb

Kapital - den grønne råvaren

Den grønne omstillingen skjer nå - og den går raskt. Klimaendringene gir både risiko og muligheter. Finansnæringen kan spille en nøkkelrolle for grønn omstilling, klimatilpasning og for et robust og trygt samfunn. Kapital er den grønne råvaren på veien...

Finansnæringen og bærekraft

Forrige uke diskuterte administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer betydningen av finansnæringen i det grønne skiftet i NRK P2 «Ekko», sammen med leder i WWF, Nina Jensen og redaktør i e24, Per Valebrokk.