Om å lukke gjeldsfeller

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Om å lukke gjeldsfeller

Stortingets finanskomite avholdt tirsdag 7. februar en høring om SVs forslag om å lukke gjeldsfeller. Finans Norge mener det er viktig å se på tiltak som begrenser mulighetene for privatpersoner til å pådra seg uhåndterlig usikret kreditt.  

Bilde av en bekymret mann over regninger

Finans Norge deltok i høringen og pekte på at følgende tiltak vil være de viktigste for å unngå at enkeltpersoner pådrar seg uhåndterlig stor usikret kreditt:

  • Gjeldsregister
  • Strengere regler for markedsføring av kreditt
  • Strengere krav til kredittvurdering
  • Systematisk undervisning av personlig økonomi i skolen

Finans Norges kommentarer til noen av forslagene i Dokument 8, samt de tiltak vi mener er aktuelle: