Økt innsyn i hvem som eier obligasjoner er godt nytt for det norske kapitalmarkedet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt innsyn i hvem som eier obligasjoner er godt nytt for det norske kapitalmarkedet

Finans Norge har tidligere sammen med Oslo Børs tatt til orde for en større innsynsrett i hvem som eier obligasjoner enn det som følger av gjeldende regulering. Et forslag som nå har vært på høring følger opp vårt tidligere innspill ved å legge til rette for avtalebasert innsyn i obligasjonseierregisteret.

Et velfungerende norsk kapital- og obligasjonsmarkeds viktigste formål er å bidra til finansiering av næringslivet. For finansnæringen er som kjent obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) et svært viktig instrument for å sikre nødvendig finansiering av en bankgruppe eller finanskonsern. For andre typer virksomhet er utstedelse av obligasjoner som en del av kapitalgrunnlaget enn mer variabel kilde til finansiering. Innenfor enkelte foretaksområder representerer imidlertid det norske obligasjonsmarkedet en god alternativ kilde for å hente kapital.

En adgang til å få kjennskap til hvem som tegner seg i et obligasjonslån kan være et første skritt i retning av større transparens i dette markedet. Erfaringene med dette kan så danne grunnlag for å vurdere ytterligere tiltak. Finans Norge har derfor i sin høringsuttalelse støttet lovforslaget om innsynsrett for utsteder i samsvar med praksis i øvrige nordiske land.

Forslaget innebærer at utstedere av obligasjoner – foretaket som henter midler gjennom å utstede obligasjoner - bør kunne få kjennskap til hvem som tegner seg i obligasjonene. At man på denne måten øker transparensen i markedet samtidig som man bringer praksis på linje med de øvrige nordiske land er godt nytt for det norske kapitalmarkedet.

 

Carl Flock

Carl Flock

juridisk direktør/advokat

934 53 357 Carl.Flock@finansnorge.no