Økt gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg med to tideler til 5,1 prosent i januar, ifølge tall fra SSB. Økning i veksten kom som følge av en sterkere vekst i undergruppene ikke-finansielle foretak, husholdninger og kommuneforvaltningen.

Utviklingen i K2. Graf.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 5 164 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Husholdningenes gjeldsvekst fortsetter å øke

Gjeldsveksten i husholdningene har vist en stigende trend siden sommeren 2016. I januar steg veksten til 6,5 prosent, en økning på to tideler fra desember. Utviklingen må ses i sammenheng med det lave rentenivået og vedvarende høy boligprisvekst. Husholdningenes samlede bruttogjeld endte på 3 080 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Sterkere vekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene svinger mer sammenlignet med husholdningene og har i senere tid hatt en nedadgående trend. I januar steg imidlertid veksten fra 2,1 prosent til 2,4 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 1 622 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte på 5,3 prosent i januar, en oppgang fra 5,0 prosent den foregående måneden. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 4 133 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet økte tolvmånedersveksten fra 2,8 prosent i desember til 3,1 prosent i januar. Veksten i sertifikatgjelden falt i samme periode fra 6,8 prosent til 3,9 prosent.