Lønnsvekst i bank og forsikring på 2,5 prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lønnsvekst i bank og forsikring på 2,5 prosent

SSB la onsdag 1. februar fram tallene for lønnsveksten fra september 2015 til september 2016. Samlet lønn i finanstjenester økte med 3,3 prosent. For bank og forsikring steg samlet lønn med 2,5 prosent, mens annen finansiell tjenesteyting økte med 5,2 prosent.

Bilde av mennesker på jobb

Annen finansiell tjenesteyting er fondsforvaltning, verdipapirmegling og annen finansieringsvirksomhet.

Store omstillingsprosesser

Mange virksomheter innen finans står midt i store omstillingsprosesser med nedbemanning og endring av kompetanse. Gruppen akademiske yrker øker, mens gruppen høgskoleutdannede synker.

– Kampen om ny kompetanse er intensivert og vi opplever lønnskonkurranse med andre næringer, sier Runa Opdal Kerr, direktør for prosessområde arbeidsgiver i Finans Norge.

Høyere lønnsvekst i gruppen akademiske yrker

For gruppen akademiske yrker i bank og forsikring ble samlet lønnsvekst på 4,3 prosent, mens fastlønnen steg med 5,1 prosent. I den største gruppen av ansatte i bank og forsikring; høgskoleyrker med ca. 21 300 ansatte, var lønnsveksten på 1,8 prosent inklusive bonuser, mens fastlønnen steg med 2,5 prosent.

Lederyrker i bank og forsikring har en samlet vekst på 1,6 prosent mens fastlønnen steg med 3,4 prosent. For alle grupper sank bonusutbetalingene betraktelig.

Tabell