Klima vil prege alt fremover

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klima vil prege alt fremover

– Vi beveger oss mot en verden der vi ikke helt vet hva som skjer og der klima vil prege alt, sa Hans-Olav Hygen, leder for klimatjenesten ved Meteorologisk institutt, på Finans Norges bærekraftkonferanse tirsdag 28. februar. Han ønsket seg enda tettere samarbeid med forsikringsbransjen for å begrense klimaskadene.

Hygen fra Meteorologisk Institutt forteller at de har et godt samarbeid med forsikringsbransen, men at de ønsker å styrke dette i tiden fremover

En økning av gjennomsnittstemperaturen fører til store endringer for både nedbør og tørkeperioder. Det vil bli flere dager med kraftig nedbør og lengre perioder med tørke, noe som vil gi dramatiske konsekvenser for hele samfunnet.

– Klima vil prege det meste som skjer fremover, så jeg er glad for at forsikringsbransjen tar aktivt grep for å begrense skadevirkningene av våtere og villere vær, sa Hygen og viste til et prøveprosjekt på Vestlandet der forsikringsselskapene har brukt skadedata for å kartlegge risikoutsatte steder i samarbeid med 10 kommunene.

Samarbeid om bruk av skadedata

Den statistikken som allerede finnes gir konkret kunnskap, helt ned til gårds- og bruksnummer, om skader forårsaket av vær og vind rundt omkring i landet.

– Bransjen har masse data om konsekvenser av været. Hvis vi henger på nøyaktig værvarsling kommer vi langt, sa Hygen og ønsket seg enda tettere samarbeid mellom Meteorologisk Institutt og forsikringsbransjen om stordata.

Han fikk støtte fra Karsten Kristiansen, skadedirektør i Tryg Forsikring.

– Vi ser helt klart at risikoen øker. Vi må bruke vår kunnskap som næring og gå sammen med myndighetene for å gjøre en forskjell, sa Kristiansen og fortsatte;

– Når vi bruker de dataene vi har ser vi veldig godt at offentlige sårbarhetsanalyser ikke helt stemmer. Dette kan vi sammen gjør noe med. I tillegg må myndighetene lage en felles kompetansebank for å kunne forebygge slike situasjoner som vi har sett de siste årene, der store nedbørsmengder på kort tid har oversvømt store områder.

Finans Norges bærekraftkonferanse «Kapital – den grønne råvaren» samlet nesten 130 representanter fra miljøorganisasjoner, ulike departementer og fra finansnæringen.

Flere bilder fra konferansen finner du på Finans Norges facebookside.

Finans Norges Idar Kreutzer i debatt med Nina Jensen i WWF, Ylva Lindberg i Sigla. Møte og debattleder Erik Aasheim helt til høyre i bildet.

Peter Bakker til Finans Norges bærekraftkonferanse

Bilde av Peter Bakker

Bakker er president i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og en av kommisærene for rapporten Better Business, Better World  som ble lagt frem under toppmøtet i Davos i januar i år.