Innbetaling til innskuddspensjon øker sterkt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innbetaling til innskuddspensjon øker sterkt

Finans Norges markedsstatistikk for 4. kvartal 2016 viser at norske livselskaper totale forsikringsforpliktelser økte med 7 prosent til 1172 milliarder kroner gjennom 2016. Tallene bekrefter trenden om at innskuddspensjon overtar for ytelsesordningene. 

Det er samlet innbetalt om lag 92,2 mrd kroner til livsforsikring og pensjon i 2016, en økning på 2 prosent fra samme periode i 2015.

Totalt utgjør innbetalt sparing til tjenestepensjonsordninger fra privat og kommunal sektor 72,6 mrd kroner. Privat sektor utgjør 48 prosent av dette.

I privat sektor fortsetter innskuddspensjon å vokse. Innbetalingen til disse økte med 14 % fra samme periode i 2015. Motsatt faller innbetalingen til ytelsesbaserte ordninger med 25 % i samme periode.

Den største prosentvise økningen i innbetalt sparing finner vi for de såkalte hybridordningene etter tjenestepensjonsloven. Men veksten er fra et lavt nivå. Ved inngangen til året var den totale kapitalen i disse ordningene 50 millioner kroner. I løpet av året har arbeidsgiverne med disse ordningene betalt inn 289 millioner kroner til arbeidstagernes alderspensjonsordning.

Figuren under viser utviklingen i innbetalt sparing for privat tjenestepensjon.

Bilde av graf

I 2016 ble det innbetalt 37,8 mrd. kroner knyttet til kommunale tjenestepensjonsordninger, en økning på 11 % fra samme periode i 2015.

Totale forsikringsforpliktelser på 1172 milliarder

Ved utgangen av 2016 utgjorde selskapenes totale forsikringsforpliktelser 1 172 milliarder kroner. Dette er en økning på 7 prosent fra samme perioden i 2015.

Forsikringsforpliktelsene for privat kollektiv pensjon er nå på 557 mrd. kroner. Av disse utgjør innskuddsbaserte pensjoner 180 mrd. kroner, som har økt med 22 prosent fra samme periode i 2015 og med 7 prosent fra 3. kvartal 2016. Alderspensjonsforpliktelser etter tjenestepensjonsloven (hybridprodukter) utgjør nå 314 millioner mot 50 millioner i samme periode i 2015.

Forsikringsforpliktelser for kommunal kollektiv pensjon utgjør 483 mrd. kroner. Dette tilsvarer om lag 47 prosent av de totale forpliktelsene knyttet til kollektiv tjenestepensjon.

Figuren under viser fordelingen av forsikringsforpliktelsene de siste tre årene.

Bilde av graf
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no